Kuukava

2020

Märts

P
01.03
kell 10:00

Missa

JEESUS – KIUSATUSTE VÕITJA – Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b

P
01.03
kell 12:30

Missa

JEESUS - KIUSATUSTE VÕITJA - Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b.

E
02.03
kell 12:30

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

E
02.03
kell 17:30

Piiblitund kiriku keldris

T
03.03
kell 14:00

Piiblitund koguduse majas

T
03.03
kell 17:30

Muusikaõhtu

Ilona Birgele – orel (Läti). Sissepääs vaba.

T
03.03
kell 18:30

Loengusari "Jalutades Jumala aedades" koguduse majas

Arne Hiob. Usust ja teadusest I. Sissepääs vaba.

K
04.03
kell 17:00

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

N
05.03
kell 13:00

Koraalikoor koguduse majas

P
08.03
kell 10:00

Missa

PALVE JA USK - Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui olime alles patused. Rm 5:8

2Kn 20: 1–7 Hiskija haigus
Ps 25:1–10 Palve juhatuse, andestuse ja kaitse pärast
1Kr 10: 12–13 Kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks
Mk 9: 17–29 Jeesus tervendab langetõbise poisi

Laulud

Josquin Des Prez In te Domine speravi
Alguslaul 72
Kiitus 477
Enne ev Egil Hovland The Glory of the Father
Palvelaul Rahvakoraal, sdn. Kadri Hunt Oh Kristus, valgus oled Sa
Mälestuslaul 375, 1. ja 5. salm
Litaania 474
Ettevalmistus 317
Armulaud Rihards Dubra O crux Ave ja Ola Gjeilo Ubi caritas; 315, 316
Lõpulaul 69

Kaastegev kammekoor Canorus Piret Aidulo  juhatusel

P
08.03
kell 12:30

Missa

PALVE JA USK - Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui olime alles patused. Rm 5:8

2Kn 20: 1–7 Hiskija haigus
Ps 25:1–10 Palve juhatuse, andestuse ja kaitse pärast
1Kr 10: 12–13 Kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks
Mk 9: 17–29 Jeesus tervendab langetõbise poisi

Alguslaul 72
Kiitus 477
Palvelaul 318
Ettevalmistus 317
Armulaud 315, 316
Lõpulaul 69

E
09.03
kell 12:30

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

E
09.03
kell 17:30

Piiblitund kiriku keldris

T
10.03
kell 14:00

Piiblitund koguduse majas

T
10.03
kell 17:30

Muusikaõhtu

Capella Veneta ja kammerkoor Raduga. Dirigendid: Julia Aare ja Galina Morozova-Iljenko. Kavas: Vene vaimulik muusika. Sissepääs vaba.

T
10.03
kell 18:30

Loengusari "Jalutades Jumala aedades" koguduse majas

Arne Hiob. Usust ja teadusest I. Sissepääs vaba.

K
11.03
kell 17:00

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

P
15.03
kell 10:00

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

E
16.03
kell 12:30

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

K
18.03
kell 12:00

Kirik on avatud palveks

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 30 – Tänu surmast pääsemise eest
5. Moosese 4:29-31 – Hoiatus ebajumalateenistuse eest
Roomlastele 5:1-11 – Kristus on meid lepitanud Jumalaga
Matteuse 4:23-24 – Rahvas koguneb Jeesuse ümber

K
18.03
kell 15:00

Kirik on avatud palveks

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 30 – Tänu surmast pääsemise eest
5. Moosese 4:29-31 – Hoiatus ebajumalateenistuse eest
Roomlastele 5:1-11 – Kristus on meid lepitanud Jumalaga
Matteuse 4:23-24 – Rahvas koguneb Jeesuse ümber

K
18.03
kell 17:00

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

R
20.03
kell 12:00

Kirik on avatud palveks

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 42 – Igatsus Jumala järele
2. Ajaraamat 7:13-15 – Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda
Roomlastele 8:18-21 – Tulevane kirkus
Matteuse 8:1-3 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

R
20.03
kell 15:00

Kirik on avatud palveks

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 42 – Igatsus Jumala järele
2. Ajaraamat 7:13-15 – Issand ilmutab ennast Saalomonile teist korda
Roomlastele 8:18-21 – Tulevane kirkus
Matteuse 8:1-3 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

P
22.03
kell 10:00

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

E
23.03
kell 12:30

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

K
25.03
kell 12:00

Kirik on avatud palveks

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 71 – Palve vanaduse saabudes
Jesaja 38:1-8 – Kuningas Hiskija haigus
2. Korintlastele 4:16-18 – Kristlikust lootusest
Matteuse 8:16-17 – Jeesus tervendab Kapernaumas

K
25.03
kell 15:00

Kirik on avatud palveks

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 71 – Palve vanaduse saabudes
Jesaja 38:1-8 – Kuningas Hiskija haigus
2. Korintlastele 4:16-18 – Kristlikust lootusest
Matteuse 8:16-17 – Jeesus tervendab Kapernaumas

K
25.03
kell 17:00

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

R
27.03
kell 12:00

Palvetame üheskoos kodus

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 121 – Iisraeli hoidja
Hesekiel 18:21-23 – Issanda tee on õige
Efeslastele 2:8-9 – Jumala elustavast armust
Markuse 1:40-42 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

R
27.03
kell 15:00

Palvetame üheskoos kodus

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 121 – Iisraeli hoidja
Hesekiel 18:21-23 – Issanda tee on õige
Efeslastele 2:8-9 – Jumala elustavast armust
Markuse 1:40-42 – Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise

P
29.03
kell 10:00

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab. Armulauda jagatakse ajavahemikul 10.00-11.30.
Jesaja 65:1–3 – Ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud
Psalm 43:2–5 – Igatsus pühakoja järele
Efeslastele 2:12–16 – Kes olite Jumalast võõrdunud, olete saanud lähedaseks Kristuse vere läbi Luuka 13:31–35 – Jeesust hoiatatakse ja Ta kurdab Jeruusalemma saatuse pärast.

E
30.03
kell 12:30

Piht ja armulaud soovijatele

Kirikusse tulles tuleb pöörduda vaimuliku poole, kes edasisteks toiminguteks juhised annab.

Aprill

K
01.04
kell 12:00

Palvetame üheskoos kodus

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 130 – Hüüd patusügavusest
Hoosea 6:1-2 – Iisrael ei pöördu Issanda poole
1 Johannese 1:5-2:6 – Valguses käimisest
Luuka 4:38-40 – Jeesus tervendab Kapernaumas

K
01.04
kell 15:00

Palvetame üheskoos kodus

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 130 –  Hüüd patusügavusest
Hoosea 6:1-2 – Iisrael ei pöördu Issanda poole
1 Johannese 1:5-2:6 – Valguses käimisest
Luuka 4:38-40 – Jeesus tervendab Kapernaumas

R
03.04
kell 12:00

Palvetame üheskoos kodus

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 143 – Patukahetsuse palve
Jeremija 17:14-17 – Jeremija palub Jumalalt abi
Ilm 3:14-22 – Läkitus Laodikeia kogudusele
Jh 3:16-17 – Jeesus kõneleb Nikodeemosega

R
03.04
kell 15:00

Palvetame üheskoos kodus

Täna on üle-eestiline palvepäev. Vaid üheskoos palvega suudame muuta väga paljut ning pühakirja sõna tugevdab ja kinnitab meie usku. Tänase palvepäeva pühakirja lugemised:

Psalm 143 – Patukahetsuse palve
Jeremija 17:14-17 – Jeremija palub Jumalalt abi
Ilm 3:14-22 – Läkitus Laodikeia kogudusele
Jh 3:16-17 – Jeesus kõneleb Nikodeemosega