Alanud on Kaarli Kooli 2018/2019 õppeaasta järjekorraankeetide vastuvõtt!

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab lapsevanem kooli järjekorraankeedi paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult: kaarlike@eelk.ee. Esimesse klassi kandideerimiseks saab last registreerida sünnist alates kuni vastuvõtuaasta 31. jaanuarini.

Infotund kõigile lapsevanematele toimub 30. jaanuaril.

Kooli kandideerivate laste tutvumisvestlus, mille eesmärk on tutvumine lapsega ja tema kooliküpsuse hindamine, toimub 14. veebruaril.

Tutvumisvestlused lapsevanematega, mille käigus tutvustatakse lapse perekonnale Kaarli Kooli õppe- ja kasvatuslikke põhimõtteid ning selgitatakse perekonna ja kooli vastastikuseid ootusi, toimuvad 16.-17. veebruaril.

Õppekoha vastuvõtmist Kaarli Koolis kinnitab lapsevanem kooli ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega ning esimese sissemakse tasumisega hiljemalt 1. maiks.

Täpsem info

Scroll to Top