Majanduselust

Suur tänu teile, koguduseliikmed, et olete hoolitsenud ja hoolitsete koguduse igapäevase toimimise eest. 

Koguduse tulu tuleb peamiselt meie enda liikmete annetustest ning varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest. 

2018. aastal laekus liikmeannetustest 120 707 €, lisaks korjanduste, ametitalituste ja muude annetustena 48 302 €. Kokku 149 009 €.

2018. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevaseks toimimiseks 163 500 €.