Majanduselust

Majanduselust

Koguduse tulu tuleb liikmete annetustest ning varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest.

Head koguduseliikmed! Suur tänu, et hoolite, peate oluliseks ja toetate oma kodukoguduse igapäevast tegevust. 

Tänu teie panusele toimuvad teenistused, talitused ja kontserdid soojas, valges, puhtas ja remonditud kirikus ning igapühapäevased missad jõuavad kõigi soovijateni YouTube’i kanali kaudu.

2023. aastal laekus liikmeannetustest 204 255 €, lisaks korjanduste, ametitalituste ja muude annetustena 87 870 €. Kokku 292 125 €.

2023. a kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevaseks toimimiseks 264 570 €.

Lisatud joonisel kajastuvad ainult kirikuga seotud kõige suuremad kulud. Kogudusemajaga seotud kulud seal puuduvad.

SOE KIRIK (küte) – 27 860 € 

VALGE KIRIK (elekter) – 7 108 €

PUHAS KIRIK (koristaja ja kojamehe palk, vesi, prügi, puhastustarbed) – 15 487 €

SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu, ametirõivad, küünlad, oblaadid, vein) – 106 788 €

MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hooldus, helivõimendus) – 59 895 €

ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, solidaarsusmaks) – 29 024 €

REMONT JA HOOLDUS (kajastab kapitaalremondi omaosalust) – 5 810 €

MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku valve, kindlustus) – 12 598 €

Scroll to Top