Leerikool

14. aprill – 16. juuni 2024 Registreeri end leerikooli siit

 

LEERIKOOLI TUTVUSTAV VIDEO

LEERIKOOLIST LÄHEMALT

Meie koguduse leerikursus kestab kokku umbes kolm kuud. Kindlasti leiab ka lühemaid kursuseid, kus keskendutakse rohkem päheõppimisele ja vähem ehk sellele, et inimesed võtaksid aega ning jõuaksid kuuldud teemadesse rohkem süüvida. Kaarli koguduse leerikursus on pigem arutlev ja annab võimaluse kuuldu üle mõtteid vahetada ning neid üheskoos analüüsida.

Leerikursus on üles ehitatud nii iseseisva õppe kui ka kontakttundidena. Iseseisva õppena on leerilastele vaatamiseks-kuulamiseks ette salvestatud leeritunnid, millele lisaks antakse kodutööna vastamiseks ka veebitekstküsimustikud. Kontakttunnid paar korda kuus annavad meile aga võimaluse üheskoos arutleda ja mõtiskleda tekkinud küsimuste ja mõtete üle. Kontakttunnid toimuvad keskmiselt paar korda kuus pühapäeviti kell 12 Kaarli koguduse majas. Kontakttunni pikkuseks jääb ca 2 tundi. Oluline on ka, et leerilapsed osaleksid kursuse jooksul vähemalt kuuel korral Kaarli kirikus toimuvatel missadel. 

 

Missa kord (*.pdf)

 

Leerilaste mõtteid leerikoolist

Kui alguses veidi pelgasin, et leeritunnid on igavad ja tuimad kohtumised, kus püütakse mind kuidagi mõjutada, siis tegelikult olid kohtumised väga harivad ja silmiavavad mõtisklused elust, surmast, usust ja inimese rollist siin maailmas. Usun, et ka raskused minu elus toimusid selleks, et mind muuta tugevamaks. Ja päris ausalt – leerikoolist saadud mõtted aitasid lööke tõesti mingil moel pehmendada ning võibolla isegi paremini mõista. Palju aitas mõte, et ma pole siia maailma tulnud juhuslikult, vaid olen siin eesmärgiga. Ja peangi siin maailmas olema täpselt sellisena nagu olen, sest ma olen nii Jumala poolt loodud.

Tunnid olid väga huvitavad ja asjalikud. Igas tunnis õppisin midagi uut, ilma et keegi usku peale suruks. Samas aga soodustas iga tund veidi Jumalale vähemalt võimaluse andmist. Üks meeldejäänud mõte kõlas: Jumal ei saa sinu elus tegutseda, kui sa ise tema ees ukse kinni tõmbad. See pani mind mõtlema, et senini olen seda ust erinevatel põhjustel kinni hoidnud, kuid nüüd plaanin selle talle kindlasti avada.

Mis on leerikool?

Leerikool on paigaks, kus inimesed saavad täpsemalt teada seda, mida kristlased usuvad ja kes üldse on kristlased.

See näib ehk kummalisena, kuid usuküsimustes on inimesed väga segaduses või on neid kerge segadusse ajada. Usku ja uskumist kohtame eneste ümber palju ja puutume sellega kokku, olgu erinevad idamaiste juurtega praktikad, selgeltnägijad, ennustamised, inglitega suhtlemine ja palju muud. Nii ka kõik see, mida inimesed teavad kirikust, on seotud eelarvamustega ja väljakujunenud stereotüüpidega. Leerikoolis aga püüame arutleda ja õppida, mida tegelikult kirikus usutakse. Püüame otsida vastuseid küsimustele, mis seotud Jumalaga, Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimuga.

Millises vanuses võib tulla leerikooli?

Leerikooli võib tulla alates 15. eluaastast. Viimasel aastal on enamuse leerilaste vanus jäänud 25 ja 45 eluaasta vahele. Loomulikult on igas rühmas olnud nooremaid ja vanemaid.

Kas leerikooli tulles peab olema ristitud?

Ei pea olema ristitud. Tavaliselt ristime leerikooli ajal mõnel pühapäeval pärast jumalateenistust need inimesed, kes lapsena pole ristitud.

Kuidas toimub õppimine?

Leeritundides püüame mitte õpetada. Püüame sõnastada küsimusi ja otsida vastuseid tekkinud küsimustele. Peame oluliseks, et leerikoolis inimesed lisaks õppimisele mõtleksid loengutes kaasa ja arutleksid teemadel, mis seotud Kiriku ja usuga. Käsitleme mitmeid teemasid: Jumal- kes ta on ja kus teda kohata? Kas teadus ja religioon vastanduvad või pigem täiendavad teineteist? Kas saatus on olemas või mis on vaba tahe? Kui patused me ikka oleme ja kas meil on võimalik elada ilma patuta? Kas on elu pärast surma? Kas Jeesus on ajalooline isik? Kas inglid on olemas? Miks peaks ennast ja lapsi ristima? Kuidas leida hingerahu? Mis on elu mõte? Kuidas olla õnnelik? Kas armastus on kaduv või kadumatu ja mis üldse see sõna armastus tähendab? Kas on elu pärast surma?

Seda loetelu võiks muidugi jätkata.

Eesmärk on küsida ja vastata ning luua tervikpilt kristlikust usust ja õpetusest ning loomulikult ka sellest õpetusest ja usust arusaamine ning kuidas see siis kohandub inimese igapäevaellu.

Kus ja millal ja kui palju?

Meie koguduse leerikursus kestab umbes kolm kuud. Praegusest pandeemiast tingituna on leerikursus üles ehitatud peamiselt iseseisva õppena. See tähendab ette salvestatud leeritundide vaatamist-kuulamist ning leerilastele saadetud küsimustele vastamist. Kursus on pigem arutlev ja kuuldu üle mõtestamine võtab aega.

Lisaks iseseisvale õppele ootame teid kontakttundidesse. Kohtumised annavad võimaluse arutleda ja mõtiskleda tekkinud küsimuste üle.

Peame oluliseks ka pühapäevaste või nädalasiseste teenistuste külastamist, et tulevased koguduseliikmed võiksid mõista ka jumalateenistuste pärandit.

Leerikursuse lõpus teevad kursusel osalejad vabatahtliku annetuse, mis kompenseerib kulud, mida kogudus teeb kursuse läbiviimiseks.

 

Veel mõtteid leerilastelt

Kirik ei pea olema su jaoks ainult siis, kui midagi on halvasti. Tegelikult peaks olema kirikuga ühenduses kogu aeg ja mitte ainult paluda selle eest, et midagi paremaks muuta, vaid väljendada tänulikkust ja olla tänulik ka selle eest, mis on hästi. See aitab rohkem märgata asju meie ümber ja suunab keskenduma positiivsele. Palju lihtsam on näha asju negatiivselt.

Leeritundides olen mõistnud, et kirik on midagi palju enamat kui lihtsalt tore hoone, millest mööda käia ja mõnikord turistina sisse põigata. Olen mõistnud, et kirik ja usk on inimese elus olulised tugipunktid ja suunanäitajad. Samuti seda, et inimesel on usku vaja, see annab neile lootust, lohutust ja hingerahu. 

Kontakt:

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

kaisa.kirikal@kaarlikogudus.ee, tel 5347 8967.

Scroll to Top