Lapsed

Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on meie koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta.

 Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline te

Perekohvikud toimuvad kord kuus laupäeva hommikuti kell 11.  Mõnus laupäevahommik kohvi ja suupistetega, huvitava vestluse ning muusikalise etteastega. Lastele samal ajal avatud mängutuba.Perekohvik on avatud koguduse maja saalis ja sinna on oodatud kõik vanusest ja pereliikmete arvust sõltumata! Kohv ja tee on kohviku poolt, palume kõigil omalt poolt ühise laua katmiseks kaasa võtta midagi kohvikõrvast.

Perejumalateenistused toimuvad neli korda aastas. Ootame teid sinna koos perega. Lapsed on oodatud õnnistamisele ja armulauale, jutluse ajal on lastele oma tegevus. Esinevad Kaarlikese muusikastuudio ja Kaarli Kooli lapsed.

Lisaks toimuvad erinevad pereüritused, väljasõidud ja laagrid, millest juba eraldi teada anname.

 Kaarli Kooli kohta saab täpsemalt lugeda KAARLI KOOLI KODULEHEKÜLJELT.

tel 5300 6856
info

Scroll to Top