Vabatahtlik töö

Koguduses on pühendunud inimesi, kes panustavad oma aega vabatahtlikena. Arvestades koguduse suurust, võiks nende arv olla suurem. Vajadus on ka täiesti olemas, sest viinamägi on suur ja vajab harimist. Võimalusi kaasalöömiseks pakume lastest eakateni.

Iga osalemine aitab kaasa koguduse elavdamisele, kinnitab ja kasvatab inimese usku, kuulutab head sõnumit Jumala armastusest ning väljendab meie tänulikkust ja seeläbi tagasiandmist Jumalale selle eest, mida Tema on meile igaühele andnud. Igal inimesel on võimalus osaleda koguduse elus – kõik on väga oodatud, et Kaarli viinamägi kannaks Loojale meelepärast vilja.

Kui soovid väljendada oma tänu ja aidata kaasa koguduse tegevusele, siis anna endast teada:

VABATAHTLIKUD KAASATEENIJAD osalevad pühapäevastel jumalateenistustel. Nende ülesandeks on enne teenistust jagada lauluraamatuid ja panna kirja armulaualisi, lugeda Pühakirja tekste ning aidata jagada armulauaande.

VIDEOOPERAATORID teevad otseülekandeid pühapäevastelet missadelt. Vajalik õpetatakse selgeks kohapeal ja eelduseks on vaid arvutikasutamise oskus.

KIRIKUVALVURID hoolitsevad selle eest, et kiriku uksed oleks pea igal nädalapäeval avatud. Kaarli kogudus osaleb ka Teeliste Kiriku projektis, mil kiriku uksed on suvel pikemalt avatud. Sügis-talvisel ajal on lahtiolekuajad lühemad.

KORJANDUSE LÄBIVIIJAD on abiks pühapäevastel teenistusel.

LASTETÖÖ ootab abilisi laagrite ja ürituste korraldamisel, lisaks ka abilisi pühapäevakooli tundide läbiviimiseks.

LAULUHUVILISED saavad osaleda kooride töös (kontsertkoor, kammerkoor Canorus, naiskoor, lastekoorid). Lisaks kontsertidele Eestimaa kirikutes ja teistes paikades on koorid aeg–ajalt ka kaastegevad pühapäevastel missadel.

Kontakt:

Koguduse õpetaja Jaak Aus
e-post: jaak.aus@kaarlikogudus.ee
5300 7734

Vabatahtliku ankeet

Scroll to Top