Pühalaulu Kool

Pühalaulu Kool

Foto: Suur Reede, 19.04.2019. Püha Risti austamise jumalateenistus Kaarli kirikus.

Pühalaulu Kool on asutatud 2012. aastal emakeelse Pühakirja tekstidel põhineva palvekeele õppimiseks, mis toetub lääne kiriku keskaegsele teadmusele ja kogemusele.

Pühalaulu Kool toimub neljapäeviti kell 17.30 Tallinna Kaarli kiriku keldris (sissepääs Vabaduse Väljaku poolt). Kirikupühadel jääb Pühalaulu Kool ära või toimub mõnes muus kirikus. Talve ning suvevaheajal Pühalaulu Kooli ei toimu.

Peale seda, kui oleme poolteist tundi valmistunud, peame Kaarli kirikus kell 19.00 täiemahulise õhtupalvuse ehk Vespri. Teenistuse kord pärineb keskajast ja koosneb pea täies mahus Pühakirja tekstidest ja toimub kõik lauldes. Kes soovib osaleda ainult vesperil, peab olema Vabaduse Väljaku-poolse sissepääsu juures hiljemalt 18.55. Peale seda on uksed kahjuks suletud.

Pühalaul on emakeelse Pühakirja tekstidel põhinev palvekeel, mida õpitakse, toetudes lääne kiriku keskaegse liturgilise laulu tarkusele ja kogemusele. Mõiste „pühalaul“ on emakeelne vaste võõrkeelsele terminile „liturgiline laul“. Õppematerjalina on kasutusel „Eesti Laulupsalter“ mille iga pühalaulja soovi korral oma kasutusse saab.

Pühalaulu kooli tulijatelt ei eeldata lauluoskust ega isegi mitte viisipidamist. Tulge kõik! Vanusepiiri ei ole. Õppemaksu ei ole. Ainsaks eelduseks on tulija soov süveneda Pühakirja tekstidesse ning avastada ja/või arendada endas pühalaulu annet.

Pühalaulu koolis ei ole seatud eraldi eesmärgiks, et iganeljapäevastest kohtumistest tuleb vältimatult osa võtta. Õppetöö on kujundatud nõnda, et osaleda saaks ka need, kes mingil põhjusel igal neljapäeval osaleda ei saa. Meil alati hea meel iga osaleja üle ka siis, kui ta saab osaleda vaid korra kuus või korra aastas. Iga osaleja saab soovi korral kaasa „Eesti Laulupsaltri“ ning aegajalt pühalaulu kooli tunde külastades on võimalik saada Laulupsaltri täiendusi ning näpunäiteid edasise harjutamise jaoks.

Pühalaul võib inimest kõnetada väga erineval moel. Ühele saab sellest lahutamatu osa tema vaimulikust elust; teine tunneb rõõmu ühisest laulmisest ja osadusest; kolmas saab salapärase muusikalise kogemuse iganädalaselt vesprilt Kaarli kirikus. Tule julgelt ja koge, kas pühalaul võiks Sind kuidagi kõnetada.

Pühalaulu Kooli töös osalevad inimesed mitmetest kogudustest ja konfessioonidest. Pühalaulu kooli tegevust toetavad Tallinna Toompea Kaarli Kogudus, Eesti Kirikute Nõukogu, Liturgilise Muusika Ühing Scandicus, Eesti Piibliselts ja Riiklik programm “Eesti keel ja kultuurimälu”

Pühalaulu koolis õpetab Eerik Jõks (MA, PhD), kes on eriharidusega lääne kiriku liturgilise laulu teoreetik ning praktik. Ta on emakeelse liturgilise laulu ehk pühalaulu üle järjepidevalt juurelnud üle 20. aasta. „Eesti Laulupsalter“, mille esimene prooviväljaanne ilmus aastal 2011, on selle töö
tulemuseks. Praegu on kasutusel „Prooviväljaanne nr 4“, mis valmis jaanuaris 2013. Laulupsaltri näol on tegu leidliku köitetehnilise lahendusega, mis võimaldab lehitseda raamatut kolmes erinevas sektsioonis. Alumises sektsioonis on Vana Testamendi psalmid ning Uue Testamendi kantikumid (psalter), keskmises sektsioonis on psalmitoonid (tonaarium) ning ülemises on antifoonid ja responsooriumid (antifonaarium). Selline köide võimaldab avada iga psalmi koos iga tooniga ning kasutada neid ühes sobiva antifooni või responsooriumiga. Laulupsalter on avatud köitega, millesse igal nädalal lisandub uusi lehti. „Eesti Laulupsalter“ on juba kasutust leidnud mitmes Eestimaa koguduses. Laulupsalter ja selle täiendused on Pühalaulu kooli
tulijatele priid.

Täpsem teave, sh. Pühalaulu Kooli tunniplaan ja valik pühalaulu salvestisi, on leitav pühalaulu veebikodust adressil www.psalmus.eu

Facebook

Scroll to Top