Kontsertkoor

 

Kaarli koguduse kontsertkoor on asutatud 1989. aastal Marika Kahari (peadirigent kuni aastani 1991) ja Piret Aidulo eestvedamisel. Koori peadirigentideks on olnud professor Ene Üleoja (1991–1998), Heli Jürgenson (1999–2003), Mikk Üleoja (2003–2011) ja Raul Talmar (2012–2015). Piret Aidulo, koguduse peaorganist ja muusikajuht, on olnud koori teiseks dirigendiks koori loomisest peale. 1998–1999 ning 2011–2012 oli ta koori ainsaks dirigendiks ning alates 2015.a. on ta peadirigent. 2015. a. sügisest on koori teiseks dirigendiks Pärtel Toompere.

Kontsertkoor on aktiivselt osalenud koorikonkurssidel Eestis ja mujal ning saavutanud mitmeid auhinnalisi kohti.  Korduvalt on osaletud kammerkooride konkursil – viimati Haapsalus 2010. a. Kahel konkursil on koor pälvinud kuldmedali: V Rahvusvahelisel Orlando di Lasso nimelisel Koorifestivalil Roomas (1998) ja IX Rahvusvahelisel Rahvalaulude Koorikonkursil “Euroopa ja tema laulud” Barcelonas (2006). Meeldejääva elamuse pakkusid veel Horvaatia Rahvusvaheline Koorikonkurss 2003 (tulemuseks 4.–5. koht) ja katedraalikooride konkurss Prantsusmaal Amiens`is 1998. aasta sügisel. Alates 1994.a. on osaletud kõikidel Eesti üldlaulupidudel ja kaks korda Põhja- ja Baltimaade laulupeol (1997 Gotlandil ja 2000 Norras). Samuti võetakse osa kõikidest kiriku laulupidudest. Lisaks laulmisele jumalateenistustel Kaarli kirikus on kooril ka aktiivne kontserttegevus teistes eesti kirikutes.  Kontsertkoori repertuaari kuulub erinevate ajastute vaimulik muusika, tähtis osa on Eesti heliloojate kirjutatud teostel, lauldud on palju vaimulikke suurvorme. Kaarli Koguduse Kontsertkoor on välja andnud 3 CD-d: 1998. a U. Sisaski “Eesti Missa”, 2005. a C. Kreegi “Ma tulen taevast ülevelt” ning 2006. a. H. Tedderi vaimulikke koorilaule koondav “Sul olgu au”. 2012.a. juulis esindas koor Eestit Rahvusvahelisel koorifoorumil  Wittenbergis, kuhu meid oli kutsutud seoses teema-aastaga Muusika ja reformatsioon. Viimaste aastate kontsertide kavad on koostatud eri ajastute muusikast ning olid koorile vokaaltehniliselt ja muusikaliselt üksjagu nõudlikud. Kavas on olnud Knut Nystedti, Pärt Uusbergi, Michael Haydni, Karl Jenkinsi, Arvo Pärdi, Toomas Trassi, Rein Kalmuse, Andres Uibo, Kadri Hundi,  Leonardo Sciavo jt teoseid. Hooaegu on ilmestanud mitmete suurvormide ettekanded: 2012 Mart Siimeri 13-osaline muusikaline jõululugu „Neljas kuningas“, 25. märtsil 2014 kanti Rakveres ette Toomas Rannu helitöö Alguses, mis on Memento tellimusel kirjutatud küüditamise 65. aastapäevaks. Koos teiste kooridega on seoses Lepnurm-100 ettevõtmistega korduvalt ette kantud Hugo Lepnurme kantaati „Lunastus Kristuses“. Koostöös toomkooriga Laudate Dominum kanti 2014.a. kahel korral ette T. Trassi Missa de Angelis, mis on kirjutatud toomoreli 100. aastapäevaks ning 2015 suvel esitati Raplas kirikumuusika festivali ja Tartu vaimuliku laulupeo raames Marje Singi „Pärast Kolgatat“. Kooril on olnud au laulda mitmetel EELK suurüritustel  nagu näiteks peapiiskop U. Viilma ning piiskoppide T. Salumäe ja J. Luhametsa ametisse seadmise teenistustel. Pärtel Toompere eestvedamisel on uueks traditsiooniks on saamas kevadine suurvormide kontsert.

Kontsertkoor harjutab üks kord nädalas, esmaspäeviti kell 18.00–21.00 Kaarli koguduse majas. Kõik uued lauljad on teretulnud!

 

Koori tegevus

piret.aidulo@eelk.ee