oktoober 2020
november 2020
No event found!

Viimased teated

Vaimulik sõna


Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai. /Ps 78:25/


Armsad ristiinimesed! Ühise ristikogudusena rändame Jumala loodud imekaunis ja täiuslikus maailmas taevase Isa kodu poole. See kodu ei ole inimkätega tehtud hoone pilve piiril, vaid  maisele rännakule kaasa antud hinge kodumaa. Inimese sündides annab Jumal talle hinge ja  surres võtab tagasi. Võtab lootusega, et inimene ei ole teinud oma eluviisiga hingele kahju.

Hinge suudame hoida puhtana, kui ajalikus rännakus palume Jumalat endile teejuhiks ning usaldame oma elu ilma nurisemata Tema hoole alla. Issand kaitseb meid kurja eest ja juhib meie ettevõtmised hea tegemise poole. Jumala juhtimist usaldades ja Temale alistudes, me ei mängi meile kingitud elu kergemeelselt käest. 

Evangeeliumis suunab Jeesus Kristus inimese tähelepanu samuti hinge hoidmise tähtsusele: „Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks?“ /Mt 16:26/ 

Kergemeelselt hülgas Jumala kaitse ja armu, Egiptuse orjusest välja toodud Iisraeli rahvas. Rännates kõrbes Jumala juhtimise all „tõotatud maale“, hakkasid nad igatsema tagasi orjusepõlve maad, sest neil oli teekonnal kõht läinud tühjaks. /2Ms 16:3/ Siis Jumal toitis neid, nii nagu on kirjas psalmide raamatus: „Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai.“ /Ps 78:25/ 

Loe edasi …

Scroll to Top