Toeta kiriku remonti

Käimasolevad projektid:

Kaarli kiriku Vabaduse väljaku poolse välistrepi restaureerimise projekt on kooskõlastatud Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ja projektile on võetud hinnapakkumised. Trepi ehitus algab 2019. aasta juulis.

Tallinna linnalt on saadud toetus kiriku trepi ja välisukse restaureerimiseks, akende tegevuskava koostamiseks ja sellega seotud töödeks summas 57 125,10 €.

Koguduse kanda jääb sõiduteeni viiva jalgtee ja trepiastmete ehitus, mis läheb kogudusele maksma 20 445,18 €.

Annetusi Kaarli kiriku remondi heaks saab teha:

Annetuse saaja: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus
EE902200221040614950, Swedbank

või koguduse kantseleis Toompuiestee 4, Tallinn.

Pangaülekanne väljastpoolt Eestit:
EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus
IBAN EE902200221040614950
SWIFT HABAEE2X
Swedbank AS, Liivalaia 8, Tallinn 15040, Eesti