Toeta kogudust

Kaarli kirik asub Tõnismäel. Ilmselt ei kujutaks meist keegi ette, et seda kirikut siin ei oleks, meie jaoks on see loomulik ja enesestmõistetav. Ei saa aga unustada, et Kaarli kirik ehitati inimeste annetustega ja see kirik seisab ka täna inimeste annetuste toel – ilma nendeta ei oleks seda kirikut ehitatud ja ei jääks ta ka püsima. Ainult koguduse liikmete annetustele ja toetustele tuginedes võime olla kindlad, et Kaarli kirik ja kogudus kestavad edasi.

Suure osa koguduse sissetulekuist moodustavadki liikmeannetused ning kiriklikelt ametitalitustelt saadud annetused. Vastupidiselt levinud eksiarvamusele ei maksa koguduse vaimulikule ega ka teistele kiriku töötegijatele palka riik, vaid iga kogudus ise. Lisaks palkadele on tarvis tasuda elektri- ja kommunikatsioonikulud, side- ja kantseleikulud, halduskulud ning palju muudki, milleta ei oskaks tänapäeval ühe asutuse toimimist ette kujutada. Peame ju igati loomulikuks, et kirikusse või kantseleisse tulles on see avatud, puhas, ja valge. Loomulik on, et jumalateenistustel laulavad koorid, koguduses toimib laste-, noorte- ja diakooniatöö. Elementaarne on, et lumi on koristatud, puu lehed kokku riisutud ja muru korralikult pügatud.

Kuna oleme üks kogudus Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus, aitab iga koguduse liige kaasa ka selleks, et meil oleks peapiiskop, oma õppeasutus jne. Nii maksab kogudus iga liikmeannetaja annetusest 10% kirikukassa maksu. Selle rahaga toetatakse ajalehte “Eesti Kirik”, EELK Laste ja Noorsootöö Ühendust, Misjonikeskust, Usuteaduse Instituuti jne. Veel tasutakse 5% solidaarsuskassamaksu, millest toetatakse väiksemate koguduste vaimulike palka. Lisaks eespool mainitule tasub kogudus iga liikmeannetaja pealt tasu Tallinna praostkonna kassasse.

Scroll to Top