Diakoonia

Jeesus Kristus on ütelnud: „Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ja kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu teie sulane, nii nagu Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” Mt 20:26-28

Need sõnad julgustavad meid märkama inimesi enda ümber, õhutavad neid teenima ja elus ette tulevates raskustes abi osutama.

Seetõttu kutsume kõiki koguduseliikmeid julgelt oma kodukoguduse poole pöörduma mitmesuguste küsimuste ja soovidega. Üheskoos saame oma elu ja ümbritseva muuta paremaks ja elamisväärsemaks ning üksteise toetamise konkreetsemaks.

Oodatud on ka uued töötegijad värskete ideede ning jõuga. Kuid alljärgnevalt lühidalt ettevõtmistest, mis on koguduses hetkel teoksil hoolekande-valdkonnas.

Kodukülastused, kodune armulaud.Diakooniatöö hõlmab ka kodude külastamist. Pöörduge julgelt oma koguduse poole, kui te mingil põhjusel enam kirikusse ei pääse, soovi ja vajaduse korral käivad koguduse vaimulikud ka kodust armulauda jagamas.

Kirikusse/kontserdile toomine. Kutsume üles endast teada andma inimestel, kellel on liikumine raskendatud ja kes vajaksid transporti kirikusse ja pärast jumalateenistust tagasi koju.
Lisaks palume, et koguduse liikmed, kellel oleks võimalik oma piirkonnast kedagi pühapäeviti jumalateenistusele tuua, annaks samuti endast teada, et saaksime abivajaja ja -pakkuja omavahel kokku viia.

Leinarühm. Oled ehk kogenud erinevaid loobumisega seonduvaid tundeid ja mõtteid. Lein võib võtta rohkem jõudu kui keegi oskaks arvata, seepärast tahab kogudus olla Sulle toeks ka selles eluetapis. Järgmine rühm alustab 2023. aasta oktoobris.

Koguduse ajakirja „Sulane” koju saatmine. Kogudus annab välja koguduse igapäevaelu, ajalugu ning tulevikuplaane tutvustavat infolehte „Sulane”. Kõigile soovijaile, kes kirikus liiguvad harva või ei pääse kodust välja, saadame ajakirja koju.

Koguduse juures käivad koos erinevad eakatele suunatud grupid, mille liikmed aitavad võimalusel koguduse tegemiste ja erinevate ettevõtmiste juures oma abiga. Vähem oluline ei ole ka liikmete omavaheline suhtlemine, sest valdavalt on tegu üksikuks jäänud inimestega, kes on koguduse juures leidnud omale kaaslased, kellega on  tore koos olla, üheskoos midagi ette võtta ning vajadusel üksteist aidata. Nii tekib uus suhtlusvõrgustik, mis on ka igapäevaelus toeks.

Diakoonia„Kaarli seeniorid“ kogunevad igal kolmapäeval kell 14 koguduse majas, et mõnusas õhkkonnas kokku saada, põnevust lisavad ka igakordsed huvitavad külalised.

Koraalikoor iga kuu esimesel neljapäeval algusega kell 13. Kogunetakse koguduse majas, et ühiselt koraale ja muid vaimulikke laule laulda. Kõik uued liikmed on teretulnud.


Toolivõimlemine
igal neljapäeval kell 12. Koguduse majja kogunevad need, kes soovivad järgida mõtet: „Terves kehas terve vaim!“ Nimelt tegeleme tõhusa ja turvalise võimlemisega – toolivõimlemisega.

Kõik, kes te soovite toredas seltskonnas ja mõnusa muusika saatel end liigutada, olete teretulnud! NB! Vanus ei mängi siin mingit rolli!

Innustagu meid igal päeval apostel Pauluse sõnad: “Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke! Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele!“ Gal 6:9-10

Kui soovid individuaalselt vestelda või saada lisainfot,
võta kindlasti ühendust Saima Sellak-Martinsoniga.
tel 5301 5848, saima.sellak-martinson@eelk.ee

Scroll to Top