Remondifond

Sihtasutus Kaarli Kiriku Remondifond asutati 8. juunil 2001.

Remondifondi põhitegevuseks on kirikuhoone ja oreli renoveerimiseks ning muude koguduse hoonete ja rajatiste uuendamiseks rahaliste vahendite leidmine.

Tulu on saadud Kaarli kirikus kontsertide korraldajatelt ja paljudelt ettevõtetelt. Samuti on olnud mitmeid eraannetajaid.

Ootame lahkeid annetajaid, samuti ettepanekuid fondi vahendite otstarbekaks kasutamiseks.

Annetusi Kaarli kiriku remondi heaks saab teha:
EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus EE902200221040614950, Swedbank

või koguduse kantseleis Toompuiestee 4, Tallinn.

Scroll to Top