Ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. 1Ms 9:13

Üks aasta on mööda läinud ja kätte jõudnud Issanda Aasta 2019. Mida uus aasta enesega kaasa toob, milliseid rõõme ja muresid kogeme – see kõik on meie silme eest veel peidetud. Ettepoole jääv uus ja tundmatu võib meile hirmu ja ebakindlust tekitada. Siiski on vajalik aastavahetusel endile meelde tuletada, uskuda ja usaldada, et nii eesseisev uus aeg kui viimselt ka meie elutee on teada meie Jumalale, heale Taevaisale.
Nii on aastanumbrite vahetusel oluline osa usul ja usaldusel Jumalasse. Kas usume Temasse, et Tema ei jäta meid ka täna, uue aasta künnisel? Kas usume Jumala päästvasse armu ja ligiolusse, Tema lõputusse armastusse? Kas julgeme iseennast ja oma lähedasi usaldada Tema kaitse ja hoole alla, paludes et mitte meie, vaid Tema tahtmine sünniks meie kõigi juures? Kas julgeme, või tegelikult, kas tahame Tema käest rõõmuaegadele lisaks vastu võtta ka eluraskusi, kahtlusehetki, kannatusi, häda ja viletsust, pisaraid ja meeleheidet, kõike seda, millel on oma tähendus ja oluline osa usus kasvamise teel? Kas jagub meil nendeks hetkedeks usku ja usaldust, et me pole siis Jumala poolt maha jäetud, vaid et neil aegadel on Jumal alati koos meiega, on koos meiega valu ja kannatuste sees?
Jumal hoiab neid, kes Teda usaldavad. Jumal annab Teda usaldavale südamele teada elu teeraja. Jumala juures on meie eluallikas ja Tema valguses me näeme valgust. Kinkigu aasta 2019 meile jätkuvaid õnnistavaid hetki ja võimalusi osa saada neist kallitest Jumala andidest, mida Tema meile läbi ristikiriku ulatab ja mis meid ka uue aasta sees usus ja usalduses Jumalasse kasvatavad. Jumala läheduses ning Tema palge ees olles, otsides Tema sõnast elustavat väge leiame oma usule jätkuvat kinnitust ning tee, mis viimselt juhatab meid siit ajast taevasesse Isakoju.

Scroll to Top