Advendiaeg on Kristuse sünni ettevalmistav aeg

Parandage meelt, sest taevariik on lähedal! Matteuse evangeelium 3:2

Jumalast eemaldunud inimene jõuab varem või hiljem äratundmisele, et vaid isiklikust elukogemusest ei piisa maailma müsteeriumi mõistmiseks. Sajandite jooksul pudeneb Looja täiuslikku olemust varjava eesriide küljest väikesi tükikesi, et suudaksime kild haaval hoomata tema vägevust ja suurust ning tema loomingu hämmastavat loomulikku korrapärasust. Laste andvendkalendri piltidelt avatakse samuti igal päeval vaid üks aknaluuk, et sõim ja püha perekond tuleks nähtavale alles pühal jõuluõhtul.

Vana aja rahvas ootas Messiat, Päästjat, kes vabastaks Jumala rahva nii poliitilisest ahistatusest kui majanduslikust kitsikusest. Aga ootama võib jäädagi kui ei süveneta sellesse, mis on Jumala tahe ja tema tegu. Kristuse kohta on kirjutatud, et ta tuli omade juurde aga omad ei võtnud teda vastu. Loomalaudas sündinud lapses ei tuntud ära kuningate Kuningat ja isandate Issandat.

Advendiaeg on Kristuse sünni ettevalmistav aeg. Seda on nimetatud ka paastuajaks, sest valmisolekus ja palves avanevad kõige kindlamalt Jumala saladuse loorid. Päästja tuleku ettevalmistaja, Ristija Johannes, hüüdis oma rahvale: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!“ Sündinud Päästja ja Vabastaja äratundmiseks oli vajalik meelde tuletada tõotust: Sinu kuningas tuleb alandlikkuses!

Ka inimese jaoks on oluline alandlikkus ja endasse vaatamine. Meeleparandus ongi võimalik vaid alandlikkuses ja kuulekuses. Just selline meelsus annab võimaluse orjusest vabanemiseks ja Jumala jaoks vabaks olemiseks. Kristust võib tunda ka kaasinimeses. Ta ise ütleb: mida te olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seas, seda te olete minule teinud. Innustav sõnum heategevuseks.

Elu pakub ülimalt palju võimalusi, et märgata Jumala käte tööd, näha valgust, mida Looja maailma valgustamiseks saadab, tunda Kristust, kes on tulnud, et meil oleks kõike ülirohkesti. Tema on seesama, eile, täna ja igavesti!

Rahulikku advendiaega!

Piiskop Einar Soone

Scroll to Top