Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes: Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed Issandale ja teenige üksnes teda, siis ta päästab teid vilistite käest! 1Sm 7:3

Märstikuu Piibli salmis kutsub Saamuel oma rahvast loobuma ebajumalatest ja valmistama oma süda Issandale. Südamest ja südame asjadest räägitakse Piiblis üle 1000 korra ning enamasti ei mõelda selle all organit, mille reeglipärasest löömisest sõltub inimese elu. „Suur Piibli leksikon“ (Logos, 2011) selgitab, et süda tähendas algselt mingi asja tuuma, keskpunkti, millegi kõige olemuslikumat ja tähtsamat osa, mis esindas tervikut. Nii näevad  Vana kui ka Uue Testamendi kirjutajad inimese südant, kui tema olemuse tuuma, tema elu hingelist ja vaimset keskust.

Südame mõtted ja südame hoiak määrab ära, kes me oleme. Nii kinnitab ka Jeesus mäejutluses, et kus on su aare seal on ka su süda ning kutsub inimesi koguma aardeid taevasse, kus koid ja rooste neid ei riku.

Märtsis algab ka kannatusaeg, mille ajal inimesed traditsiooniliselt paastu ja palve läbi süvenevad Jeesuse kannatustesse ja mõtisklevad oma suhte üle Jumalaga.

Mis on minu elu fookus? Mille või kellega on täidetud minu süda? Kuidas saan mina oma südant Issandale valmistada? Need on vaid mõned küsimused millele järgnevate nädalate jooksul mõelda ja millele oma südames ja meeles vastust otsida. 

Leidkem siis eelaoleval paastuajal aega Jumala ees seismiseks. Olgu siis kodus õhtu- või hommikupalvetes, koos kogudusega pühapäevasel jumalateenistusel või argipäevamissal esmaspäeviti ja kolmapäviti. Oluline on, et astume Jumala ette avatud südamega ja anname Talle võimaluse oma süda täita.

Scroll to Top