Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast, ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast! Psalm 79:9

Käesoleva kuu 17. päeval, tuhkapäeval algab paastuaeg. Paast ja paastumine on kristliku elu lahutamatud osad ja see aeg annab meile võimaluse mõtestada ning korrastada oma elu ja Jumala suhet, samuti suhet oma kaasinimestega. Paastumine tähendab asjade seadmist õigesse järjekorda. See on iga Jumala lapse jaoks oluline aeg, et astuda Kristusele lähemale ning pöörduda tagasi Tema juurde. Kui mõistame seda, et Kristus on tõepoolest kannatanud ja surnud ka meie pärast, et Ta tahab ka meid päästa ning hoida meid õiges usus igavesse ellu viival teel, siis ei saa me teisiti, kui alanduda Jumala palge ette, tulla armastuses ja kahetsuses Tema juurde, tunnistada oma pattu, paluda andestust ja õnnistust Tema ligiolus kõiges edasiseks. 

Seepärast, kui sa südamest igatsed oma elu muuta, osa saada Jumala armust ja halastusest, kui tunnistad endale, et sa igal päeval sõltud Temast ega suuda ilma Temata midagi, siis mõtle järgnevatele küsimustele ja märksõnadele, mis võiksid sind suunata oma elu tõetruult hindama.

Milline on minu ja Jumala vaheline suhe? Kui palju ma võtan Tema jaoks aega? Mis on mulle tähtsam kui Jumal ja miks see nii on? Kas ma tunnen Jumala ees aukartust ja kas see on tuntav ning nähtav ka minu mõtetes, sõnades ja tegudes? Millal käisin viimati missal ja armulaual? Milline on minu palveelu ja kuidas on lood minu igapäevase piiblilugemisega? Millised on minu suhted teiste inimestega? Kas ma olen valmis teisi aitama ja trööstima? Kas ma kingin teistele armastust ja hoolitsust või ma põlgan ja kadestan teisi ning tunnen sisimas rõõmu, kui neil halvasti läheb? On minus valmidust teistele andestada ja nende eest palvetada või on minus mingeid ammuseid solvumisi ja pettumisi, mis takistavad mind seda siiralt ja südamest teha? Kas ma olen tänulik selle eest, mis mul on? Millist rolli mängib minu elus raha? Kuidas ma kasutan mulle antud päeva ja nädalat tervikuna, viimselt kogu oma eluaega? Kas olen lasknud oma elupäevadel isevooluteed kulgeda? Või olen lasknud millelgi oma elus nii tähtsaks muutuda, et seda tuleks piirata või tuleks sootuks millestki loobuda? Kuidas teen mulle usaldatud kätetööd? Kuidas ja milleks kasutan mulle antud oskusi ja andeid? Mis on see, mida olen pidevalt edasi lükanud, kuigi oleksin selle pidanud juba ammu ära tegema? 

See, kes võtab paastuaega mitte koorma vaid Jumala armu ja õnnistusena, kogeb, milliseks võimaluseks see on kasvada oma usuelus Jumala poole ja kuidas Tema abiga saab oma elu parandada. Sest mida sügavamalt me suudame süüvida paastu- ja Kristuse kannatamisaja saladustesse, seda ehedamaks ja kirkamaks saab meie jaoks ka eelseisvate Kristuse ülestõusmispühade sära. 

Kutsun sind tuhkapäeva missale 17. veebruaril kell 17.30, et võiksime üheskoos astuda paastuaega. Ole valmis vastu võtma ka tuharisti, mis tehakse nähtava märgina su laubale ja mis on patukahetsuse ja meeleparanduse sümbol. See tuletagu meile meelde, et ilma Jumalata ei suuda me midagi, et me ei taha loobuda Tema armastusest meie vastu, Tema sõnast ja palvest ning armulaua kinnitavast väest, kõigist neist kallitest andidest, mis hoiavad meid Kristuses ja õiges usus igaveseks jäädavaks eluks.

Palvetagem. Kõigeväeline Jumal, Sa kingid meile paastuaja pöördumiseks ja meeleparanduseks. Uuenda meie südamed ja juhi meid, et me võiksime palvetades ja paastudes elada nii nagu Sulle on meelepärane ning leiaksime seeläbi tervenemist oma hingele ja ihule. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Aamen

Koguduse abiõpetaja Kaisa Kirikal

Scroll to Top