Et ülestõusmisrõõm kannaks meid igal päeval

Kord küsisin lastelt, et mis neile jõululoost on kõige rohkem meeles. Sain mitmesuguseid vastuseid, kuid kõige rohkem oli jäänud meelde see, kuidas ingel ilmus karjastele. Osa lapsi teadsid ka seda, et ingel rääkis sellest, et Jeesus on Petlemmas sündinud. Ilmselt ka täiskasvanutel meenub jõuluevangeeliumist see ingli kuulutus: “Ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutanteile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on IssandKristus.” Lk 2: 10-11
Ma ei tea, kuidas lapsed sellest lausest aru saavad või kuidas täiskasvanutena seda mõistame. Jõuluajal sellest natuke ka rääkisin, kuid nüüd, Jeesuse kannatusnädalal, saavad need sõnad tõeks. Jeesus sündis siia maailma, et meid päästa patu ja surma käest. Vaikse nädala sündmused toovad esile olulise kuidas Jumala armastus realiseerub Tema poja kannatustes ja surmas. Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ,ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. ” Js 53: 5
Veelgi enam! Jeesus ei jäänud surnuks. Ülestõusmispühade hommikul kuulutavad inglid: „Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, midata teile rääkis juba Galileas, öeldes, et Inimese Poeg peab antama patuste inimeste kätte jaristi löödama ja kolmandal päeval üles tõusma.” Lk 25:4-7 Ülestõusnud Issand kinnitab meile: “Mina elan ja ka teie peate elama.” Jh 14:19
Jeesuse Kristuse elu, kannatuste ja surma läbi on meile kingitud pääste ja elu igavikus. See on hea põhjus, et süveneksime sellesse pääste sõnumisse ja et igaüks meist võiks mõista, millise armastusega Jumal meid on armastanud, et ta oma Poja meile on andnud, et meie Tema läbi võiksime elada.

Kasutagem seda nädalat, et süveneda Jeesuse kannatuste tähendusse, et ülestõusmisrõõm kannaks meid kõikidel päevadel!

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16

Rahuliku Vaikset nädalat ja õnnistatud Jeesuse Kristuse ülestõusmispühi!

 

Jaak Aus

Scroll to Top