Issand, anna meile alati seda leida! Jh 6:34

Armsad usukaaslased!  

Tublid põllumehed on lõiganud põldudelt selle aasta leivavilja ja ladustanud hoiustmiseks salve. Tänuks Jumala põllumaalt  kogutud saagi eest peetakse oktoobris lõikustänupüha. Selle päeva juhtlause kirikukalendris on: „Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal.“ /Ps 145:15/.  See on tõsi, toitumistungi rahuldamine on kõikide elusolendite põhilisemaid esmavajadusi. Igapäevast leiba palume Jumalalt ka Meie Isa Palves. Usuisa Martin Luther seletab Väikeses Katekismuses lahti, mida mõeldakse sõnapaariga igapäevane leib. Lühidalt kokkuvõttes kõike, mis kuulub peatoiduse ja ihuvajaduste juurde. Soovitan heatahtlikult igale lugejale see raamatuke hämaratel sügisõhtutel vaimu värskendamiseks veelkord läbi lugeda! 

Inimene vajab peale ihulise toidu ja ülalpidamise, mida saame rikkalikust looduse varasalvest, veel ühte väga olulist liiki toitu. Selleks on vaimulik toit, mida on võimalik  ammutada Jumala Vaimu varadest täiesti tasuta. Seda toitu igapäevaselt tarvitades, milledeks on Piibel, sakramendid ja palved, saab inimese käitumises ning eluhoiakus nähtavaks loodupärane jumalanäolisus. Seades elus vaimu toidu esmatähtsaks, mõistetakse elada heas osaduses armulise Jumalaga ja kaasinimestega, suudetakse teha vahet teha hea ja kurja, tõe ja vale vahel.  

Lükates tahaplaanile „Jumala leiva“, kaotatakse vahetegemise võime ja see asendatakse ülekaalukalt oma maitsele sobiva moraaliga. Ilmeka näite selle kohta toob Jeesus Luuka evangeeliumis „Ühe rikka mehe põllumaast“ ja annab loo lõpus hinnangu: „Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas.” Lk 12:16 jj. Põllumaa omanik oli vaimus vaene, ta ei usaldanud igapäevases elus Jumalat, vaid otsis kindlustunnet maisetest võimalustest. 

Sarnaselt eelöeldule, suunas 15.–16. sajandil Roomas, kuuria õukond samuti üha enam tähelepanu maise põllumaa harimisele. Jumala Vaimu varade jagamisest sai tähtsamaks siinpoolsuses maksva saagi kogumine. Reformatsiooni sündmustega soovis Martin Luther, pöörata „usuadra“ tagasi Jumala põllumaa harimiseks. Ta oli usus veendunud, et vastutab mitte Jumala armu vastuvõtmise eest, vaid sellest armust tuleneva viljakandmise eest. Usuisa poolt küntud põllumaa on kandnud head saaki. Selle päeva meenutuseks, mil usuader lõikas „lustepõllule“ esimese vao,  peetakse igal aastal 31. oktoobril Usupuhastuspüha.     

Palume Taevaisalt tarkust, et ka meie ei võtaks ainult vastu Jumala armu, vaid tunneksime vastutust Jumala põllumaal hea viljakandmise eest. Usun, et see on võimalik, kui seame elus esmatähtsaks vaimuliku toidu. Küllap siis kanname head vilja ja  Issand annab meile igapäevase leiva omal ajal.  

Diakon Tiit Zeiger

Scroll to Top