Jeesus Kristus ütleb: “Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.” Jh 20:21

Head inimesed!  Kristuse ülestõusmispühadejärgsel ajal tervitavad ristiinimesed teineteist rõõmsa hõiskega: „Jeesus Kristus on ülestõusnud“ ja sellele  vastatakse: „Tõesti ta on ülestõusnud.“ 

Kes usub kõigeväelisse Jumalasse, temale ei tee raskusi uskuda Jeesus Kristuse imetegudesse ja ülestõusmisse! Kuigi jüngrid nägid  Kristuse tehtud üleloomulikke imetegusid, ka seda, et Jeesus äratas surnuist  üles  Marta venna, ei uskunud nad, et saavad veel kohtuda ristilöödud Õpetajaga.  See tõsiasi aga  sündis siis, kui ülestõusnud Jeesus tuli jüngrite juurde ja  tervitas neid rahu- ja läkitussooviga: „Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.“ /Jh 20:21/“. Veendumus Kristuse ülestõusmisest andis jüngritele uut elujõudu, julgust, vaimustust ja usku minna kuulutama rõõmusõnumit maailma rahvastele.

Jeesus Kristuse  ülestõusmine on  tunnistus, et kaduv maine elu võib muutuda kadumatuks igaveseks eluks. Tõsi, sellist hingemaailma ülemineku vormi ei suuda uskmatu süda sageli omaks võtta, aga  usklikule südamele on teadmine Kristuse ülestõusmisest usu laiapõhjaliseks vundamendiks. 

Kristus õpetas, et inimene alustab teed igavese elu suunas juba siin maailmas. Ta oskas oma eluajal inimestele juhatada teed taevariigi suunas kõige lihtsamal viisil.                

Jumala tahtest kaugenenud varisere kutsus  Jeesus ennast järgima öeldes neile: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus“  /Jh 8:12/. Oma jüngrile, uskmatule Toomasele, kinnitas Jeesus: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa Isa juurde muidu kui minu kaudu“ /Jh 14:6/. Martat, kelle vend oli just surnud, lohutas Jeesus sõnadega: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.“

Kristus andis oma elu ja surmaga tunnistust igavesest, armulikust, pühast ja Kõikväelisest Jumalast. Tema ülestõusmine tõestas, et ühendus Jumalaga jääb ka pärast surma. Uskliku inimese tulevane elu on igavene elu.

Ükski elusituatsioon ei näi teile lootusetuna, kui võtate Jeesuse Kristuse enda eluteele juhiks. Tema tõi Jumala juurest maailmale jumalikku eluküllust, lunastuse rõõmu, õnne, õnnistuse ja rahu, et  anda neid kõike tasuta neile, kes usuvad ülestõusnud Õnnistegijasse Jeesusesse Kristusesse.

Scroll to Top