Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. 1Jh 4:16

Südamest armastatud kaasteelised! 

Armastus, millega Jumal maailma ja inimesi armastab, on omakasupüüdmatu. Luua imeliselt kaunis ja erakordselt täiuslik maailm ning usaldada see pärl inimsoo hoida, soovimata midagi materiaalset vastu saada, see on armastus, mis on üle inimese mõistuse.  

Kõik planeedile Maa talletatud väärtused ja ressursid on andnud Jumal inimestele tasuta kasutamiseks, soovides inimeselt  vastutasuks ainult ühe tingimuse täitmist!  See on kirjas Prohvet Miika raamatus. „Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga“ (Mi 6, 8). 

Neile, kes elavad seda tingimust täites, saab osaks Jumala armastus nagu on kirjas Vana Testamendi Õpetussõnade raamatus: „ Mina armastan neid, kes armastavad mind, ja kes otsivad mind, need leiavad minu. Minu juures on rikkus ja au, jääv varandus ja hüvang“ (Õp 8, 17).

Kes otsivad oma elus teed Jumala riiki, need leiavad selle ja mõistavad Jumala armastuse suurust! See armastus suudab inimese vabastada loomuomasest enesearmastusest ja  juhib teda kõikides eluvahekordades loodupärale kooselule kõikide inimestega.

Edaspidi ei tegutse inimene ise, vaid inimest juhib Jumala Püha Vaim. Tema juhtimisele alludes  ollakse ka ligimesearmastuses  kaasateeniv ja halastav. Vennaarmastuse tähtsusele viitab ka  Johannes oma esimeses kirjas.

Jeesuse Kristuse elu ja õpetus, mis on üles tähendatud evangeeliumites, aitab lõplikult kinnitada uskliku inimese südamesse  Jumala igavese armastuse. Armastuse, mis on pikameelne, täis heldust, mis ei otsi omakasu, mis ei pea meeles paha, mis ei rõõmutse ülekohtust, aga rõõmustab ühes tõega (1Kr 13).

Soovin, et te südamest armastaksite headust, teeksite mis on õige ja käiksite oma elutee koos Jumalaga, kellelt tuleb  jäädav õnnistus. 

Scroll to Top