Taevaminemispühast Nelipühani

Käesoleva aasta maikuusse jäävad kolm kirikupüha, millest kahte võib nimetada suureks. Ka Kristuse Taevaminemise püha on oluline, kuid ta jääb Nelipühade ja Kolmainupüha varju. Siiski moodustavad need teatud terviku.Taevaminemise pühal meenutame seda, kuidas Kristus võeti taevasse. Samas ei tähenda see järjekordse loogilise sündmuse konstateeringut, vaid seal annab Kristus ka konkreetsed tõotused. Üks neist on kirjas Matteuse evangeeliumi lõpus, kus Jeesus tõotab olla meie juures maailma ajastu lõpuni (Mt 28:20). Seda tõotust tuletatakse meelde ristimisel ja paljudes eluetappides, kus inimene vajab kinnitust ja julgustust oma eluteel rändamiseks. Kristus on taevasse läinud ja ometi on ta meie juures. See aga ei ole lihtne teadmine, vaid annab meile julgust ja kindlust, et Jumal on meiega.Maailmas tegutsedes räägib Jeesus oma jüngritele korduvalt, et peagi tuleb päev, mil nad saavad puudutatud Pühast Vaimust ja hakkavad mõistma kõike, mida Jeesus on neile õpetanud. See aeg jõudis kätte kümme päeva pärast Kristuse taevasse võtmist ja tuntakse seda Nelipühana, mil Kristuse kirik tähistab oma sünnipäeva. Sel päeval pidas Peetruse kõne, mille järel ristiti suur hulk inimesi ja tekkis esimene Kristuse kogudus. Kolmainupühal koguneme selleks, et kiita ja tänada Kolmainujumalat: Isa, Poega ja Püha Vaimu, kes on meid loonud, lunastanud ja pühitsenud. Need kolm maikuu püha tuletavad meelde, et Jumal vaatab meid oma armastusega. Ta juhatab, julgustab, hoolib ja kannab meid kõikidel päevadel, Temale toetudes võime julgelt rännata siin ajalikus maailmas ja Tema kannab meid ka igavikku.

Õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top