KAARLI KIRIKU ÜMBRUSE JA KAARLI PUIESTEE MAASTIKUARHITEKTUURSED ESKIISID

Tallinna Tehnikakõrgkooli 3. kursuse rakendusarhitektid kasutasid aine “Haljastus ja väikevormid” raames õpiobjektina Kaarli kiriku ümbrust ja Kaarli puiesteed. Kursuse tulemusena valmisid grupitöödena maastikuarhitektuursed eskiisid. Tööd kaitsti 2015. aasta detsembris ja nüüd saab valikuga neist tutvuda nii kodulehel ja varsti ka kirikus. Tööde juhendaja oli Tiina Tuulik.

Kuna tegemist oli akadeemilise projektiga, siis võisid ideed olla lennukad – liikluse ümberkorraldamisest kuni kiriku ümbruse olemasoleva haljastuse likvideerimiseni (teadmisega, et olemasolev on siiski parem kui uue istutamine).

Nii on osa töödest suurejoonelise linnaehitusliku lahendusega, kus liiklus on radikaalselt ümber korraldatud ja sildu ehitatud. Leidus ka töid veesilmade, purskkaevude ja skulptuuridega… Ja muidugi oli ka alahoidlikumaid ja kergemini elluviidavamaid töid.

Mitmes eskiisprojektis oli kandvaks ideeks visuaalne seose loomine Kaarli kiriku ümbruse ja Kaarli puiestee vahel. Selleks kasutati siduvaid elemente, näiteks sarnast haljastusmustrit ja pinnakatteid.

Oli ka lahendusi, kus Kaarli kiriku ümbrust ja Kaarli puiestee parki vaadeldi eraldiseisvate osadena ja/või kasutati erisuste esiletoomist.

Sooviti ka parandada ühendust kiriku ja puiestee vahel, luua mugavaid ja toimivaid ligipääsuvõimalusi jalakäijatele ja kergliiklejatele. Kasutati ära ka looduslikku maapinna kallet.

Töödes kajastus ka soov taastada Kaarli kiriku tähtsus antud piirkonnas, rõhutades selleks vaateid kirikule, suurendades ümbritsevat roheala koos puhkenurkadega ning pakkudes rahulikku ja puhast linnakeskkonda. Selleks vähendati autode liiklust, sõidurajad muudetud kaherealisteks ja autoteed viidi 0-tasapinda.

Mitmetes lahendustes oli kõrghaljastus eemaldatud ja selle asemele kavandatud uus madal ja keskmise kõrgusega taimestik, mis kirikut liialt ei varjestaks.

Vaata galeriid

Scroll to Top