Kaarli kogudus otsib NOORTEJUHTI

Peamine töö on koguduse noortetöö koordineerimine ja arendamine ning lastetöö tegemistes kaasalöömine ja vajadusel ka abistamine.

Noortejuhi ülesanded on:

• Noorte kaasamine ja sidustamine koguduse ellu

• Noorteürituste korraldamine koguduses

• Noortele huvipakkuvate ja harivate vaba aja tegevuste korraldamine koguduse juures

• Tugiisikuks olemine ja omaalgatuslike tegevuste toetamine

• Koostöö teiste koguduste ja organisatsioonidega

Ootused:

• Kogemus noortega töötamisel ja suhtlemisel

• Teadmised kristlikust noortetööst või motiveeritus selle tundmaõppimiseks

• Valmisolek töötada õhtusel ajal ja/või nädalavahetusel

Täistööaeg. Kokku saab leppida tööaja suhtes. Tööleasumine esimesel võimalusel.
Lisainfo: Õpetaja Jaak Aus, tel 5300 7734

Kandideerimiseks saata lühike enesetutvustus koos motivatsioonikirjaga „ Miks ma tahan olla noortejuht“ koguduse õpetajale jaak.aus@kaarlikogudus.ee

Scroll to Top