“Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest”. Apostel Matteuse päev ehk madisepäev.

Täna, 21. septembril on apostel Matteuse päev ehk madisepäev.

Kapernaumast pärit Matteus oli arveametnike, maksu- ja tolliametnike ning turvameeste kaitsja. Teda peetakse 60.–90. aastal kirjutatud esimese evangeeliumi autoriks.

Enne Kristuse jüngriks saamist oli Matteus maksukoguja ehk tölner, kes nõudis sisse roomlaste kehtestatud makse. Pärast Jeesuse taevasseminemist jutlustas ta Palestiinas, Pärsias ja Etioopias; viimases ta ka 74. aastal märtrina suri.

Matteusele on Eestis pühitsetud Järva-Madise ja Harju-Madise kirik.

Scroll to Top