“Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest”. Evangelist Luuka päev ehk luukapäev

Täna, 18. oktoobril on evangelist Luuka päev ehk luukapäev.

Luukale on omistatud ühe evangeeliumi ja Apostlite tegude raamatu autorlus. Arvatavasti sai paganarahvaste seast pärit Luukast kristlane pärast kohtumist apostel Paulusega, kellega ta tegi hiljem kaasa 2. ja 3. misjonireisi.

Luukas ei olnud Kristuse tegevuse vahetu pealtnägija vaid ta kogus ja korrastas süsteemselt materjali, mida oli saanud usaldusväärsetelt tunnistajatelt. Tema rõhuasetus evangeeliumi kirjutades oli Kristuse kannatuslool.

Scroll to Top