“Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest”. Usupuhastuspüha

31. oktoobril peab luterlik kirik usupuhastuspüha.

See on reformatsiooni aastapäev, mida paljudes maades tähistatakse pühakutepäeva eel.

Reformatsiooni alguseks peetakse 1517. aastat, kui Martin Luther avaldas Wittenbergis enda 95 teesi.

Scroll to Top