Koguduse aastapäeva tähistamine

Kolmanda advendi missal tähistasime Kaarli koguduse 383. aastapäeva ja Kaarli kiriku 148. aastapäeva.
Jumalateenistusele lisas pidulikkust kooriruumi kahe vitraaži pühitsemine, mille viis läbi peapiiskop Urmas Viilma. Lõunaakna vitraaž on pühendatud Lunastaja Jeesus Kristusele ja põhjaakna vitraaž Pühale Neitsi Maarjale.
Vitraažide kavandid tegi kunstnik Dolores Hoffann, kellele on Kaarli kirik 29. kirik Eestis, kuhu ta on vitraaže teinud. Lisaks on tema vitraažid kaheksas kirikus välismaal.
Vitraažid valmisid kahe perekonna annetuste toel, keda tänati kahe väikse D. Hoffmanni vitraažiga.
Teenistusel oli kaastegev Kaarli koguduse kontsertkoor Piret Aidulo ja Pärtel Toompere juhatusel.
Pärast teenistust tänati tänukirjaga koguduse vabatahtlikke abilisi ja kaastöölisi ning oldi ühises osaduses kohvilauas.

Tänukirjad said:
Diane Starkopf – suurepärane Kaarli Kooli lasetaia õpetaja, Tallinna aasta õpetaja 2018
Eva Maksimova – suurepärane Kaarli Kooli lasteaia õpetaja, tunnustatud kui hea praktikajuhendaja üliõpilaste poolt.
Brigita Tasane – suurepärane Kaarli Kooli lasteaia õpetaja ja aktiivne ning motiveeritud kooli kogukonda panustaja.
Piret ja Tarmo Marvet – aktiivsed ja motivveritud panustajad Kaarli Kooli arengusse ja kogukonda.
Peep Ree – jumalateenistuste korjandustel osaleja
Piret Uudeküll – Naiksoori väga tubli koorivanem
Moonika Klaas – tubli naiskoori laulja
Lea Nebukat – tubli naiskoori laulja
Meelis Vahar – teeb järjepidevalt muusikaõhtute plakateid
Pille Salmiste – KK Canoruse koori president, väga tõhus organiseerimistöö
Raili Reinsalu – KK Canoruse reisi Gruusia koorifestivalile organiseerija
Toomas Mäeväli – oreli remondi läbiviija
Merike Holsting – kiriku kirjandusleti korraldaja
Canorus – 30 aastat koorilaulu

Scroll to Top