Kiriku pühadest ja mälestuspäevadest. Maarja Magdaleena

22. juulil meenutakse Jeesuse ülestõusmise esimest tunnistajat ja kuulutajat, tema ustavat järgijat Maarja Magdaleenat.

Lühiülevaate Maarja Magdaleena kohta annab abiõpetaja Kaisa Kirikal.

Scroll to Top