Missa

HALASTAGE!Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:1

Scroll to Top