Noorteleer alustab 3. oktoobril

„Kõige tähtsam küsimus on: kas Jumal on olemas või ei ole?“ – nii ütles üks noormees, kui koolitunnis arutleti teemade üle, mis seotud usu ja uskumisega.

Ilmselt sarnaseid küsimusi on maailma avastaval inimesel ikka ja jälle pähe tulnud või sõpradega arutluste käigus esile kerkinud. Kui palju aga teatakse usuga ja uskumisega seotud teemadest?

Kaarli koguduse noorteleeris räägimegi nendel teemadel, mis on seotud kiriku ja selles õpetatava usuga. Otsime vastuseid küsimustele: “Kas Jumal on olemas? Mida usk mulle annab või ära võtab? Kas on elu pärast surma ja kas kõik saavad sellest osa? Mis on armastus? Kas saatus on olemas? Kas Piiblist leiab vastused kõikidele küsimustele?” jne.

Oodatud on osalema kõik noored vanuses 15–18. Leerikoolis käimine ei tähenda veel seda, et peab laskma ennast ristida ja liituma kogudusega. See aeg võib olla ka heaks perioodiks, et mõtiskleda ja koguda teadmisi oma eluteele.

Alustame noorteleeriga 3. oktoobril 2021 kell 12 koguduse majas (Toompuiestee 4). Koguneme mõned korrad kuus pühapäeviti leeritundidesse, mis kestavad 2–3 tundi. Sellest pool aega kulub sisulisele tegevusele ning teises pooles teeme süüa ja räägime vabas vormis. Kindlasti jääb leeriaega kaks laagrit. Leerikursuse lõpetamine on mais 2022.

Leerikooli tulija ei pea olema eelnevalt ristitud ja oluline ei ole ka see, millise kogudusega ollakse varem seotud perekondlikult. Oodatud on kõik – ainsaks eelduseks on soov osaleda.

Registreerumine aadressil: https://kaarlikogudus.ee/kogudus/leerikool/noorteleeri-ankeet/

Scroll to Top