Õpetaja Jaak Ausi pöördumine Tallinna Kaarli koguduse liikmete, toetajate ja sõprade poole!

Armsad inimesed!

Kirjutasin täna koguduse möödunud aasta aruande lõpuni ja tõdesin, et vaatamata keerulisele ajale oli eelmine aasta koguduse jaoks kindlasti väljakutseid esitav, aga samas mitmete muutuste ja edasimineku aasta. 

See sai võimalikuks ainult tänu TEILE ja JUMALA hoidmisele. Oli imetlusväärne kui palju saime toetust ja kinnitust, et keerulistel aegadel pannakse „seljad kokku“ ja „käsi alla“. Tänu teie palvetele ja ohvrimeelsusele, kogunes meil ka annetusi sellisel moel, et lõppenud aasta puhul saime tõdeda, et kuigi teenistused jäid ära ja kirikus käis vähem inimesi, toetati ja annetati kogudusele märkimisväärselt. Tänu sellele saime jätkata tavapärast tegevust teenistuste näol ja me ei pidanud töötajaskonda vähendama. Valmis sai ka koolimaja juurdeehitus ja palju ilusat toimus veel. Kõik me lootsime, et ehk sel aastal läheb kergemaks ja ka viirus saab seljatatud.

Täna pärastlõunal said vaimulikud kirja, et esmaspäevast ei tohi enam jumalateenistusi, palvuseid ja muid tegevusi korraldada. Oleme samas olukorras nagu aasta tagasi, mil pandi kirikud kinni. Loodan, et saame siiski uksi lahti hoida ja vajadusel inimestele jagada armulauda. Usun, et lähipäevad annavad selgust, kas ja kuidas see märtsis saab toimuda. Siis saame selle kohta ka täpsemat informatsiooni jagada.

Praegu saame kinnitada, et igal pühapäeval toimub jumalateenistus, mida saab jälgida Youtube’i kanalil. See on hea võimalus saada osa Jumala sõnast ja palvetada üheskoos eestpalveid. Nagu mainisin, siis kuidas saab soovijatele jagada armulauda, selgub lähiajal.

Sama oluline täna, nagu ka kevadel, on teie palvemeel ja toetus. Ka käesoleva aasta eelarvet ette valmistades loodame headele toetajatele, et saaksime kavandatud plaane ellu viia. Oluline on, et koguduse tulubaas säiliks vaatamata kirikute kinnipanekule. Toetust vajavad ka meie Kaarli Kool oma lasteaiaga, sest majanduslik ebastabiilsus puudutab ka paljusid peresid.

Usun, et koos saame ikka ja jälle hakkama, sest seda kogudust on kandmas imelised inimesed ja armastav Jumal.

Üks isiklik palve ka. Palvetage palun minu ja kõikide vaimulike, Kaarli koguduse ja Kaarli Kooli töötegijate eest. Et meil jätkuks tarkust ja vaimujõudu seda tööd teha, teenida kõiki inimesi ja kõik see tuleks heaks kõigile neile, kellega kokku puutume, olgu nad suured või väikesed, noored või vanad!

Kui midagi on südamel, siis võtke julgelt ühendus ja kohtume ZOOMis, telefoni teel ja või ka distantsi hoides silmast silma. Ärgu jäägu ükski mure kripeldama ega ükski küsimus vastuseta.

Kõigist muudatustest anname jooksvalt teada koguduse kodulehel ja Facebooki lehel.

Hoidkem üksteist ja kandkem üksteise koormaid!

Rahusooviga 

Koguduse õpetaja Jaak Aus

www.kaarlikogudus.ee

FB: EELK Tallinna Toompea Kaarli kogudus

Youtube: Tallinna Kaarli kogudus 

Scroll to Top