Rekollektsiooni õhtud

Esimene kogunemine 2. oktoobril kell 18 kogudusemaja keldrisaalis. Kaemuse kestvus on 2 tundi.

Kohtutakse kord kuus kuu esimesel esmaspäeval.

Õpetaja Jaak Aus peab kord kuus rekollektsioone, mida võiks  eestipäraselt nimetada “kaemus”. Vaadatakse iseendasse ja oma suhetesse Jumala ja kaasinimesega. Saadakse kokku, vaimulik peab ettekande ja pärast seda esitatakse küsimused, mis aitavad peegeldada meid püstitatud küsimuses.  Kuidas need mõtted haakuvad meie eluga ja mida peaks tegema või muutma, et oma elu korrastada suhtes Jumala ja kaasinimesega?

Alustatakse vooruste temaatikaga. Voorused on omadused, mis meil on kas olemas või saame neid arendada. Näiteks: Kas armastust on võimalik õppida? Miks ja keda inimesed usuvad, kas Jumalat või midagi muud? Voorused aitavad kaasa, et mõistaksime ennast ja maailmas toimuvat. Pilt võiks sümboliseerida teelolemist aja ja igaviku vahel.

Registreerimine. jaak.aus@gmail.com 

Scroll to Top