Tallinna praostkonna vaimulike palved. Kaisa Kirikal.

Tallinna praostkonna vaimulikud kutsuvad kõiki ristiinimesi palvetama. Ühispalves on jõud!

EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse abiõpetaja KAISA KIRIKAL:

Halastaja ja armuline Jumal, me täname Sind sõna eest, mis kingib meile elu ja lootust. Täname Sind, et Sa kingid meile aega ja võimalusi oma meelt parandada ja Sinu juhatust oma ellu paluda. Tuleta meile meelde ja ära lase meil unustada kõike seda, mida Sina oled oma Pojas Jeesuses Kristuses meie heaks teinud.Sina näed ja tunned meid läbi ja läbi. Sa tead seda, kus me õnnestume, aga sedagi, kus me läbi kukume. Issand, päästa meid isekusest, kadedusest ja kibestumisest, hoia meid mõtete ja tegude eest, mis takistavad meil käia Sinu jälgedes ning oma eksimusi ja pattu tunnistada, mis halvavad meie olemist ja suhteid ka oma ligimestega. Mõtle oma halastuses meie kõigi peale ja aita meid.Sinu kätte, Issand, usaldame oma maa ja rahva, riigivalitsejad, oma lapsed, pered ja lähedased, meie kätetöö ja tervise, rõõmu- ja murepalved, meie elu head ja vead. Olgu Sinu arm ja rahu kõigi ligi, kes Sind oma südames ja meeles kiidavad ja tänavad. Aita neil Sinule loota, kes seisavad silmitsi oma elutee raskusega ja otsivad lahendusi erinevatele muredele ja probleemidele. Ole oma lohutava Vaimuga nende ligi, kes valmistuvad siit ajast igavikku astuma.Sinu kätte me usaldame oma teekonna ja eluaja. Kui meie maise aja lõpp kätte jõuab, siis vaata, Issand, oma halastuses meie peale ja ole meile armuline. Aita meil jõuda Sinu palge valgusesse, kus saame rõõmsa südame ja suuga igavesti kiita ja austada Sind, kes Sa elad ja valitsed igavesest ajast igavesti. Aamen.

Scroll to Top