Tallinna praostkonna vaimulike palvekett. Matthias Burghardt

Ristiinimesed, palvetagem! Ühispalves on jõud.

EELK Tallinna Saksa Lunastaja koguduse õpetaja MATTHIAS BURGHARDT:

Martin Luther kirjutab oma „Suures katekismuses“ (1530) artikli „Meieisapalve“ eessõnas:

„… meie aga tahame ikkagi nii nende irvitajate kui ka kuradi vastu seista üksnes inimese palvega, jätkates seda hoolega ja väsimatult. Sest kui jumalakartlik kristlane palub: „Armas Isa, sündigu Sinu tahtmine!“, siis kostab ülevalt: „Jah, armas laps, see on kindel ja sünnib kindlasti, kuradi ja kogu maailma kiuste“ (Luterlikud usutunnistuskirjad, UI õppekirjandus 11, 2014, lk 271).

„Mu armas Õnnistegija, / Mind tiiwa alla wõta,Kui kurat tuleb kiusama, / Siis mulle appi tõtta. Ma palun sind, / Oo! Aita mind,Mu Jumal kõiges waewas. Ilm otsa näeb, / Su sõna jääb; Mu elu olgu taewas.“

Laul „Kõik sündku ikka nõnda mull“ (Eesti Maa rahwa Laulu-raamat, Tallinn (Reval) 1899, nr 168).

„Was mein Gott will gescheh allzeit“, 4. salm, Nürnberg 1555. Melodia: Claudin de Sermisy 1529.

J. S. Bach, Kantate 144 Nr. 6, Choral: www.youtube.com/watch?v=BVfq9zEaWHg

Scroll to Top