Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed! Jos 1:9

Alanud on uus Issanda Aasta 2021.

On päris tavaline, et aastavahetuse paiku hakatakse vaatama tagasi mööduvale aastale ja proovitakse ennustada algaval aastal toimuvat, olgu siis poliitikas, majanduses või üksikinimese tasandil.

Vaadates tagasi aastale 2020 saan nõustuda ühe ajakirjaniku ütlusega, et mööduva aasta ülekaalukas tegija on COVID-19 viirus – ei ole valdkonda ega eluala, kus viirus ei oleks mõjutanud kõike meid ümbritsevat. Usun, et paljud plaanid ja mõtted on jäänud inimeste elus teostamata või on siis neid oluliselt muudetud.

Ka koguduse elu korralduses on toimunud mitmeid muudatusi: esmakordselt viisime läbi leeritunnid interneti vahendusel, ka palvuseid ja jumalateenistusi sai jälgida koguduse Youtube kanalil. Tugevalt on olnud häiritud kõikide töövaldkondade tegevus ja ka Kaarli Kooli igapäevane elu. Kõik see on tekitanud lootusetust, jõuetust ja ebamäärasust tuleviku ees.

Nii võimegi vaadata tagasi ja näha vaid negatiivset ja kurvastavat möödunud aastast.

Ometi see nii päris ka ei ole. See aeg on mind pannud paljus mõtlema teisiti. Olen ka oma elus teinud palju rutiinselt mõttega: nii on alati tehtud ja teisiti otsekui ei saa. Aga saab ja peabki saama.

Küsimus on vaid selles, mis on meie elu edasiviiv jõud ja mõte? Pühakirjas võime korduvalt puutuda kokku küsimusega: Kellele me loodame?

Nii saame kristlastena minna vastu uuele aastale ikka selle sama lihtsa usaldusega oma Issandale. Nii nagu võisime kogeda Tema juhtimist ja hoidmist möödunud, keerulisel aastal saame minna vastu ka uuele aastale. Peame vaid ise Teda usaldama rohkem. Hoidma oma mõtted ja palveelu avatud. Osaledes armulaual ja ikka ja jälle kohtudes Kristusega, saame vaid kinnitust neile sõnadele, mis on ka jaanuari kuu juhtsalmiks: Ära kohku ja ära karda, sest Issand, su Jumal, on sinuga kõikjal, kuhu sa lähed! Jos 1:9

Soovin meile kõikidele alanud aastaks kasvamist usus, et võiksime usaldada Teda ja loota Temale, et kogeda imelist armastust ja hoidmist, mida Issand meile pakub.

 Rõõmu ja rahu soovides koguduse õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top