Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai. /Ps 78:25/
Tiit Zeiger

Armsad ristiinimesed! Ühise ristikogudusena rändame Jumala loodud imekaunis ja täiuslikus maailmas taevase Isa kodu poole. See kodu ei ole inimkätega tehtud hoone pilve piiril, vaid  maisele rännakule kaasa antud hinge kodumaa. Inimese sündides annab Jumal talle hinge ja  surres võtab tagasi. Võtab lootusega, et inimene ei ole teinud oma eluviisiga hingele kahju.

Hinge suudame hoida puhtana, kui ajalikus rännakus palume Jumalat endile teejuhiks ning usaldame oma elu ilma nurisemata Tema hoole alla. Issand kaitseb meid kurja eest ja juhib meie ettevõtmised hea tegemise poole. Jumala juhtimist usaldades ja Temale alistudes, me ei mängi meile kingitud elu kergemeelselt käest. 

Evangeeliumis suunab Jeesus Kristus inimese tähelepanu samuti hinge hoidmise tähtsusele: „Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks?“ /Mt 16:26/ 

Kergemeelselt hülgas Jumala kaitse ja armu, Egiptuse orjusest välja toodud Iisraeli rahvas. Rännates kõrbes Jumala juhtimise all „tõotatud maale“, hakkasid nad igatsema tagasi orjusepõlve maad, sest neil oli teekonnal kõht läinud tühjaks. /2Ms 16:3/ Siis Jumal toitis neid, nii nagu on kirjas psalmide raamatus: „Inimene sõi inglite leiba; ta lähetas neile rooga, nõnda et küllalt sai.“ /Ps 78:25/ 

Hetkeliselt nälga tundes, seadis rahvas kahtluse alla Jumala päästeplaani õnnestumise, kuigi nad olid näinud ja tundnud imetegusid, mida on suuteline tegema üksnes Jumal. 

Kõrbes valmistas ka Jeesus Kristus ennast ette paastudes eelseisvaks suureks misjonitööks. Kui Jeesusel oli nälg, käskis kurat teda kiusates kivid teha leibadeks! Jeesus vastas kuradile nende sõnadega, mida Jumal ütles Moosese läbi kõrberännakul nurisenud rahvale: „Inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.“ /5 Ms 8:3 ja Lk 4:4/. Jeesus ei nurisenud kõrbes Jumala plaani vastu ega küsinud toitu, vaid vastas kuradile tarkusega, mis tegi kiusaja relvituks.

Jätkame meiegi nurisemata elurännakut ja kosutagu ikka meie hinge Issanda suust tulnud tarkus: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu, kui minu kaudu.“ /Jh 14:6/. Need sõnad on meile kinnituseks, et Jeesuse Kristuse järgimine ongi tee Isa koju, läbi elu ja maailma.

Tänumeelset meelt saabuval lõikustänupühal ning heidame usupuhastuspühal ja ka edaspidi endi südamest välja kõik selle, mis ei sobi kokku Jumala riigi põhimõtetega.

Diakon Tiit Zeiger

Scroll to Top