Issanda Vaim täidab maailma! Ps 110:1

„Issanda Vaim täidab maailma“, nii kõlab salm Tarkuse raamatu 1. peatükist, mille leiame meie kiriku kalendrist kui juunikuu juhtsalmi. Tarkuse raamatu autor on siin lühidalt ja kõikehõlmavat kokku võtnud maailma toimimise põhiprintsiibi. Jumal on universaalselt kohalolev, Tema ligiolu on kõikehõlmav ning vaid Tema kohalolus on maailm nagu seda tunneme võimalik. Jumala Vaim on kohal juba Piibli esimestes salmides, hõljudes maailma kohal, mis on tühi ja paljas. Tema vaim on kohal ja hädavajalik selleks, et loomistöö päevatööde lõpus võiks tõdeda: „Ja vaata, see oli hea“

Äsja möödunud Nelipühad aga tuletasid meile taaskord meelde, et kuigi Jumala Vaim on universaalne ja tegutseb meist ja meie tahtest sõltumata, tegutseb ta sageli just ka meie inimeste kaudu.

Üks vana jutustus räägib meile vanaisa vestlusest oma lapselapsega:

„Kas tead, et igas inimeses on kaks hunti, kes omavahel võitlevad. 

Üks on hea hunt – lahke, rõõmus, abivalmis, hoolas, aus, kohusetundlik, armastav. 

Teine hunt aga halb – kuri, õel, laisk, pahatahtlik, valelik.“ 

Vanaisa sõnad avaldasid poisile sügavat muljet. Ta mõtles tükk aega ja küsis siis: “Vanaisa, aga kumb hunt võidab?“ 

Vanaisa naeratas: „Võidab see, keda sa toidad!“ 

„Loodus tühja kohta ei salli“ kõlab vana tõdemus. Nii paneb Tarkuse raamatu autori lihtne tõdemus meid küsima ja mõtlema, kes täidab meie maailma. Ta kutsub meid Looja ette avatud südamega paluma:

„Oh Püha Vaim, et tule Sa!

Meid täida armutulega,

et saaks Su sõna kuulu’tud,

Su riik seeläbi kasvatud.“ /KLPR 131, 1. salm/

Diakon Meelis Holsting

Scroll to Top