Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks! Ps 110:1

Vaatamata sellele, et riigis kehtestatud eriolukorra tõttu on inimesi valitsenud kurbustunne, laulis ristirahvas suurel kirikupühal õnnetundega „Rõõmus kõlagu me hüüd: Kristus üles tõusnud nüüd“ /KLPR 107/. 

Kristuse surnust ülestõusmist tunnistatakse ka igal jumalateenistusel, kui loetakse usutunnistust. Kõigis vanakiriklikes usutunnistustes (Apostellik, Nikaia ja Athanasiose) on esile toodud Kristuse surnust ülestõusmine ja istumine Isa paremal käel.

Jeesus Kristuse triumfist ja aujärje kohast taevas andis Jumal teada juba aastasadu varem prohvetikuulutuseks peetavas psalmis „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!“ /Ps 110:1/.

Usutunnistustes ja Lauluraamatu psalmis 110 sümboliseerib sõna “istu” edukalt lõpetatud tööd ja “parem käsi” viitab hierarhilisele positsioonile valitseja kojas. Paremal käel istujaga jagab valitseja oma au ja võimu. Kristus on Jumala kaasvalitseja, Ta on oma ülesande kiiduväärselt täitnud ja Talle on antud meelevald taevas ja maa peal. 

Jalgealuseks järiks on Jumala riigi vaenlased, kurjuse- ja patuteod. Loomisest alates on taevas Jumala trooniks ja maa tema jalgealuseks järiks.

Jumal kutsub Kristuses enda juurde kõiki inimesi. Palume meiegi alandlikult Jumalalt tarkust, et mõistaksime oma südamesse võtta Kristuse armastuse ja elada elu Tema õpetuse kohaselt. Keda juhib Kristuse armastus, see leiab kindlasti oma elu rõõmu allika ja tema teod on kauniks ehteks taevasel troonil istuvale Õnnistegijale!

Kauneid saabuvaid Nelipühi ja soovin, et teil kõigis asjus käsi hästi käiks ning oleksite terved. 

Scroll to Top