Jeesus elab meis ja meie elame temale

Aga keegi seadusetundja kostis Jeesusele: „Õpetaja, seda öeldes sa solvad ka meid.” Tema aga ütles: „Häda ka teile, seadusetundjad, sest te koormate inimesi vaevukantavate koormatega, ise ei pane aga neile koormaile sõrmeotsagi külge! (Lk 11:45-46)

Need Jeesuse sõnad on karmid ja mõtlemapanevad, see on Jeesuse viis „ raputada“ kuulajaid tema sõnade üle mõtlema. Jeesus kutsub varisere ja ka meid mõtlema sellele, millised me oleme, palju meis on ausust ja siirust või silmakirjalikkust ja kahepalgelisust.

Variserid tundsid seadust ja ilmselt ka Jumala tahet, kuid nad tõlgendasid seadust sageli nii nagu oli kasulikum ja mugavam. Kõik see, mis nõudis pingutust ja oli ebamugav täita, kanti vaesema ja vähemteadliku elanikkonna turjale. Polnud mingi probleem pidada kinni hingamispäevast, kui toit oli laual ja vaatamata töötegemise keelule tegid töö ära teenijad või orjad. Seadust polnud rikutud ja kõht oli täis. Sellises maailmas kõneleb Jeesus kõigile tegemata vahet positsioonil ja rikkusel. Ta tuletab meelde, et Jumala tahe on kõikidele võrdne. Jeesus ei saa nõustuda omakasupüüdlikkuse, teiste ära kasutamise, enese positsiooni upitamise jms-ga. Kristlase elu keskpunkt ei ole elada oma elu iseendale egoistlikult, tema elu keskpunktiks on Jumal ise. Meie kõige ilusam, väärtuslikum ja meeldivaim osa elus on Jumala teenimine, sest Tema on meid loonud, lunastanud ja pühitsenud. See teenimine realiseerub armastuses kogu loodu vastu.

Ühest loetud raamatust meenuvad mulle järgnevad mõtted: Ehkki inimesed käituvad kohatult, mõtlematult ja isekalt, armasta neid sellest hoolimata. Loomulik on, et tehes inimestele head isegi siis, kui nad seda ei oota, nad ehmuvad ja hakkavad otsima motiive, mis panid sind just nii tegutsema. Sellest hoolimata tee ikka head ja see hea, mida täna teed, unusta homme ja tee jälle head. Inimesed võivad sind valesti mõista ja olla sinu vastu pahatahtlikud, kuid sina tee ikka head olles otsekohene ja aus. Ka väikesed heateod võivad silma paista suurte ja lennukate mõtete seas, kui nad on ausad ja siirad ning nende taga ei ole isekust. Mõtle suurelt ja unista suurelt, kuid ära tee seda isekuses vaid alandlikus teenivas meelsuses ja sinu unistused realiseeruvad suurelt. Kõike tehes anna endast parim, sest Jumalat teenida teisiti ei ole võimalik. Jääb üle vaid nõustuda nende mõtetega, sest olen päris veendunud, et kui nende juhatuste järgi toimida, ei ela me üksnes koos Jumalaga vaid Tema elab ka meis. Siis ei ole ka enam evangeelium mitte nii karm vaid on tõeline rõõmusõnum, sest mis muud saab olla parem kui Jeesus elab meis ja meie elame temale.

Õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top