Jeesus – meie aitaja

Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal; kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale, kes on teinud taeva ja maa, mere ja kõik, mis seal sees on; kes on ustav igavesti; kes mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse; kes annab leiba näljastele. Issand päästab lahti, kes on kinni seotud. Issand avab pimedate silmad; Issand seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Issand armastab õigeid. Issand kaitseb võõraid, ta peab ülal vaeslapsi ja lesknaisi; kuid õelate teed ta saadab nurja. Issand on kuningas igavesti, sinu Jumal, Siion, põlvest põlve! Halleluuja! Ps 146: 5-10Miks ristime oma lapsi? Ilmselt on vastuseid mitmeid. Kas on see perekondlik tava, traditsioon või toiming, mida peame õigeks. Mõnikord on keegi soovitanud või … .Arvan, et üheks põhjuseks on ka meie vanemlik armastus oma laste vastu. Tahame ju, et meie laste elu oleks võimalikult õnnelik. Püüame neile tagada, kõike, mis eluks vaja. Hoiame nii hästi, kui oskame, neid eemale kõigest kurjast ja haigustest. Täiskasvanutena aga teame, et ükskõik kui hästi me ka ei planeeriks ja korraldaks, on elu täis ootamatusi, mille eest pole keegi kaitstud. Kui oleme oma lapse usaldanud Jumal hoole ja armu alla, siis saame sellest kindluse, et kui meie inimlik mõistus ja suutlikkus on võimetud, on Jumal ometi meie lastega; neid saatmas ja hoidmas. See on imeline. Jumala arm on üle kõige ja Tema ise on meie juures oma tõotust mööda ajastu lõpuni.Usaldagem endid ja oma lapsed Issanda hoolde, sest Jeesus on meie tõeline aitaja.

Õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top