Koguduseliikmetele advendiks ja jõuludeks 2009

Läki nüüd Petlemma ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis Issand on meile teada andnud“ Luuka evangeelium 2:15 Inimene õpib maailma tundma mitme erineva meele kaudu. Johannese kirja alguses tunnistab apostel Elu Sõnast ja Jeesus Kristuses ilmunud igavesest elust: „Mis alguses oli, mis me oleme kuulnud, mis me oma silmaga oleme näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me räägime Elu Sõnast – ja elu ilmus, ja me oleme näinud ja tunnistame ja kuulutame teile seda igavest elu, mis oli Isa juures ja ilmus meile.“ Kuulmine, nägemine, katsumine – nende inimesele antud meelte kaudu otsime, avastame ja leiame. Mida erinevate meeltega me Jumala ilmutust tajume, seda enam me rikastame ka osaduse kogemust Temaga. Tunneme Issanda juhtivat ja toetavast lähedust. „Läki nüüd Petlemma“, ütlesid karjased üksteisele. Nad vajasid selgitust ingli kuulutusele, et Taaveti linnas on sündinud Õnnistegija, kes on Issand Kristus. Tunnuseks pidi olema sõimes magav laps. Nad läksid ning leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese.Jõulusõnum kinnitab, et Sõna sai lihaks, Jumal sündis inimeseks ja me nägime tema au, kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde. Selles maailmas kehastab Kristuse Ihu püha Kirik. Ajalikus nähtav ja võitlev, igavikus võidutsev Jumala rahvas.Valgustagu jõulusõimest paistev valgus igaühe eluteed ja saatku meid 2010. a. juhtlauseks valitud Kristuse julgustav sõna: „Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse!“ Jh 14,1 Rahulikku jõuluaega ja õnnistatud uut aastat!

Piiskop Einar Soone

Scroll to Top