Kristus on surnuist ülestõusnud- tõesti ta on ülestõusnud!

See vanakiriklik tervitus tuletab meile meelde ülestõusmispühade mõtet ja tähendust, kinnitab inimeste usku ja annab lootust selles maailmas. Selles tervituses peitub alus, millele on kerkinud Kristuse Kirik ja millele toetub usk Jeesusesse Kristusesse. Kristuse ülestõusmises saab teoks Johannese evangeeliumis kõlavad Jeesuses sõnad: Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh3:16

Ometigi kõneledes kristlusest, taandub sõnum Jeesuse ülestõusmisest sageli tagaplaanile ja esile tulevad hoopis muud küsimused. Hiljuti kõneledes lastele ülestõusmispühadest ja küsides neilt, mis pühad tulevad, vastasid nad läbisegi – munadepüha, kevadpüha, tibudepüha, jänkudepüha, lihavõtmisepüha …

Lastele selgitades, et munad, jänesed ja kõik muu on seotud Jeesuse Kristuse ülestõusmisega, polnud enamus lastest seda kuulnudki. Loomulikult võib küsida, kas peamegi lastele ja täiskasvanutele rääkima selle püha tähendusest ja juurtest ja leida nii paljusid, kes peavad seda propagandaks, usuhulluseks või kiriku kui institutsiooni püüdeks inimesi enda tahtele allutada.

Ometi on ülestõusmissõnum sellistest mõtetest üle. Jumala armastus ei lakka olemast, kui inimesed seda olematuks püüavad teha. Kristuse kannatus, surm ja ülestõusmine on muutnud maailma ja igat inimest, kes seda sõnumit kuulnud, sest sellest sõnumist hoovab vägi, mille vastu ei saa ka surm. Kristus on ülestõusmisega hävitanud surma ülemvõimu ja meile on Kristuse läbi avatud Taevavärav.

See on ülestõusmispühade mõte ja tegelik sõnum, et meile on igavene elu tõotatud, Issanda Jeesuse Kristuse läbi.

Õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top