Õndsam on anda kui võtta

Üks jagab välja, aga saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes (Õpetussõnad 11:24). Sellest piiblisalmist, mis on valitud juunikuu juhtsõnaks, on saanud alus rahvatarkusele: Õndsam on anda kui võtta. Andumus, pühendumus ohvriks valmisolek oli Kristuse kuulekuse näide. Isa, Sinu tahtmine sündigu! Kristuse ohvrisurma tähendust mõistame alles siis, kui usume tema ülestõusmisse, taevaminemisse ja Püha Vaimu andmist apostlitele Nelipühapäeval. Käesoleva aasta juunikuus tähistab kirik väga olulisi pühi Jumala lunastusloo tähistamiseks.

Kristuse taevaminemispüha ehk suure ristipäeva sisu ja toimumise aeg – 40 päeva ülestõusmispühadest – on saadud Apostlite tegude raamatust (Ap 1: 6-14). Kristus on astunud taevasele troonile ja istub nüüd Jumala paremal käel. Temale on antud kogu meelevald taevas ja maa peal. Aga ta tõotas: Ma ei jäta teid vaeslasteks, vaid saadan teile trööstija vaimu.

Nelipüha peetakse 50. päeval pärast ülestõusmispüha Püha Vaimu väljavalamise tähistamiseks, mida on kirjeldatud Apostlite tegude raamatu 2 peatükis. Püha Vaim on saadetud meile lohutajaks, aitajaks ja kaitsjaks. Vaim ühendab maailma kristlased üheks Kristuse Kirikuks. Kristlik osadus on vastand eraldatusele ja hajutatusele, millest räägib Paabeli torni ehitamise lugu. Vaim teeb elavaks, innustab ja annab uut jõudu usu säilitamiseks ja armastuse jagamiseks.

Ristija Johannese sündimise päeva meenutatakse Jaanipäeval, mis on andnud tervele kuule rahvapärase nime – Jaanikuu. See, et Jeesuse ja Maarja kõrval tähistatakse kiriklikult piiblis olevatest isikutest ainsana Johannese sünnipäeva, iseloomustab tema suurust, kuigi ise on ta väitnud, et ei ole vääriline Kristuse kingapaelugi lahti päästma. Jaanitule süütamise ja Võidupüha meeleolus on arukas ka selle väärika kõrbeeraku ja sirgejoonelise mehe, tõe väljaütleja, elukäiku meenutada. Igaüks võiks mõtiskleda Johannese ütluse üle: Mina pean kahanema ja Kristus peab kasvama!

29. juunil meenutab kirik oma võimsaid apostleid Peetrust ja Paulust. Nii nende kui teiste märtrite veri on saanud ristiusu seemneks, millest on kasvanud toitev viinapuu, mille iga oks kannab head vilja. See on nähtav Kirik, kes on saanud meile toitvaks Emaks.

Eesti rahvale on olulise tähtsusega veel Lipupäev (4. 06), Leinapäev (14. 06) ja Võidupüha (23. 06), millede tähendust tutvustatakse avalikkusele ehk enam kui kirikupühi.

Piiskop Einar Soone

Scroll to Top