Meie kilbiks on Jumala Sõna ja Kristuse teod

Jeesus oli ristil surnud. Arimaatiast pärit Joosep korraldas Jeesuse ihu ristilt mahavõtmise. Surnukeha mähiti mürrivaigu ja aaloe salviga immutatud lina sisse ja asetati Kolgata lähedale raiutud hauakambrisse.

Imetegusid teinud ja jumalikust armastusest rääkinud õpetajat ei olnud enam. Jeesuse poolehoidjate ootused ja unistused, mis ehitati üles peagi saabuvale Jumala riigile, kukkusid kokku. Jeesuse jüngrid olid teadmatuses ning suures kurbuses. Nad tundsid ennast mahajäetuna ja olid meeleheitel.

Usutavade kohaselt läksid Jeesuse sõbrad Maarja Magdaleena ja noorema jüngri Jaakobuse ema sabatipäevale järgneva päeva hommikul Jeesuse keha salvidega võidma. Kaljuhaua juurde jõudes leidsid nad haua lahti olevat. Sisse astudes ei olnud hauas enam Jeesuse ihu. Nad olid hämmingus ja nõutud! Korraga nägid nad nende kõrval seismas kahte meest valgete riietega. Nad ütlesid: „Mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, Ta on üles äratatud.“ /Lk 24:5–6/.

Nüüd tuli naistele meelde Jeesuse ülestõusmise ettekuulutus, mida nad kuulmise hetkel suure tõena ei võtnud. Valgetes riietes käskjalad ütlesid naistele: „Kiirustage jüngritele teatama, et Jeesus Kristus on surnust üles tõusnud.“

Rõõmusõnum äratas nüüd üles mahajäetud ja meeleheitel olnud jüngrid ja poolehoidjad. Nad said uut julgust. Elutahe ja vaimuvalgus lõi neis eredalt põlema. Suure vaimustusega hakati Jeruusalemma ümbruskonnas selgitama uut maailmavaadet. Ristiusu keskmeks on inimkonna kurjuse meelevallast lunastanud ja surma ahelad võitnud Jeesus Kristus. Jumala Sõnale toetudes ja ligimesi armastades, ehitas Kristus maa peale Jumala rahuriigi alusmüüri.

Jüngrid, kes olid olnud mõne aja eest meeleheitel, ehitasid sellele alusmüürile rõõmusõnumit kuulutava kiriku. „Parandage meelt, laske ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse, siis antakse teile Püha Vaimu annid“, kuulutas Peetrus. Nende andidega, milleks on Jumala rahu, meelekindlus, armastus, õiglus ja pikk meel, rändame muretult Taevase Isa kodu poole.Teel olles ei pea me kartma võitlusi, sest meie kilbiks on Jumala Sõna ja Kristuse teod.

Kristuse Ülestõusmise valgust teie eluteele soovides

Diakon Tiit Zeiger

Scroll to Top