Tuhkapäevaga algas paastuaeg

Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au! Karda oma Jumalat! Mina olen Issand! 3Ms 19:32

Piiblist leiame palju nö elujuhiseid, laiemalt on ehk teada Jumalalt Moosesele antud 10 käsku, Jeesuse tuntumad tähendamissõnad või seigad Tema elust, mida omavahelises suhtluses eeskujuks võtta. Käesoleva kuu juhtsõna on pärit 3. Moosese raamatu peatükist, milles kirjeldatakse mitmesuguseid käske ja seadusi, mida tuleks oma elukorralduses rakendada. Üks neist paljudest on vanade austamine, lugupidamine nendest, kellel on enam elukogemust ja sellest tulenevat tarkust, nendest, kes on käinud meie eel ja oma tegevuse läbi ka meie elu mõjutanud. 

Kõnealuse salmi lõpetavad justkui kinnitusena sõnad „Karda oma Jumalat! Mina olen Issand!“. Kinnitusena sellest, et Jumala õpetusi järgides ja Teda oma elus esikohale seades võime olla kindlad, et Ta on meiega igal päeval ja kannab meid kõigest läbi. Vahel ei ole küll lihtne Jumalat ja Tema tahtmist usaldada, võib juhtuda, et pettume, kui Ta ei ole teinud täpselt nii nagu palusime või tahame teadlikult, meelega ja põikpäiselt vaid oma tarkusest ja soovidest lähtuvalt rassida või siis lihtsalt unustame oma kiiretes askeldustes Tema osa meie igaühe elus.

Vahel kipume Jumalat inimestega võrdlema ja käsitleme ka Teda inimlikest mõõdupuudest lähtuvalt, kuid Tema erilisus ja imelisus seisneb selles, et Ta ei jäta meid maha ega ka kanna meid lõplikult maha, vaid annab meile alati uue võimaluse. Jeesus lubab: „Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse.“ (Jh 15:9–10) Tuhkapäevaga algas paastuaeg, patukahetsuse ja meeleparanduse aeg. Kasutagem võimalust ja alustagem sel ajal oma elu analüüsimist ja leitud vigade parandamist, usaldagem end teadlikumalt Jumala juhtimise alla, et Ülestõusmispühadeks ettevalmistav periood võiks meile kõigile õnnistuseks olla!

Saima Sellak-Martinson

Scroll to Top