Nõnda tõuseb rõõm Jumala inglite ees ühe patuse pärast, kes meelt parandab. Lk 15:10

Mis on sinu südames? Mida või keda on sinu süda täis? On see täis meeleparandust, alandlikkust ja siirast tänu? Või on selles lakkamatut virinat, isekust ja kadedust? Jumala südames on armastus. Prohvet Jeremija suu läbi ütleb Jumal: Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga /Jr 31:3/. Jumal kutsub iga inimest armastama ja üksteist armastuses teenima. Kas me mõistame selle kutse sügavust ja tähendust?

Kadunud poja tähendamissõna Luuka evangeeliumis jutustab eheda loo Jumala igavesest armastusest inimese vastu. Selles loos otsustab noorem poegadest isakodust lahkuda. Võõrsil olles pillab ta ära oma vara ja elu, elades ohjeldamatult. Vanem poeg on jäänud aga isa juurde ja teenib teda ustavalt nii hästi kui suudab. Tähendamissõna keskmesse tõuseb poegade isa, kelle halastus, õrn ja tingimusteta armastus teeb kahetsevale ning oma häbiväärset eluviisi täielikult muuta soovivale nooremale pojale tagasitee isakoju kergemaks ja meeleparanduse lihtsamaks. Isa armastus vaatab hellalt ka vanema poja peale, kes oma tasu on arvestanud välja selle eest, et on ustavalt teeninud oma isa, olles kuulekas tema käskudele.

See tähendamissõna räägib meile Jumala armastusest, kuid see kõneleb meile sellestki, kuidas meie Jumala tingimusteta armastusele vastame. Ühel hetkel oleme kõik olnud nii nagu oli noorem poeg. Teisalt on meil oht saada selliseks, nagu oli vanem poeg. Meie eesmärk on aga saada halastava isa sarnaseks, kelle tingimusteta armastusest osa saanuna parandame meelt, kasvame armastuses ja üksteise teenimises. Saagu meie südamesse siiras armastus nii Jumala kui ka teise inimese vastu, keda tunneme ja võtame vastu kui oma ligimest, venda.

Abiõpetaja Kaisa Kirikal 

Scroll to Top