Palmipuudepühaks

Armsad lugejad!

Need read on  kirjutatud Palmipuudepühaks, mis juhatab sisse Jeesuse kannatusnädala, viies meid Jeesuse Kristuse ülestõusmispühadesse. Meie usk tugineb sellele sündmusele, sest Jumala armastus sai väga selge tähenduse Jeesuse kannatustes, surmas ja ülestõusmises. Ma väga loodan, et kõik, kes me endid kristlasteks peame, oleme kogenud seda armu igal päeval.

See on imeline armastus, millega Jumal on meid armastanud. On oluline, et peame seda ikka meeles ja oma elu selles armastuses elame.

Just seetõttu on ka nende pühade soov jagatud mitmesse ossa veidi üleskutsuvas ja meeldetuletavas võtmes.

Olgem tänulikud. Tänulikkus saab alguse sellest, et märkame, mida Jumal on teinud ja mida tähendab Tema armastus meie vastu – Jeesus suri ja kannatas meie eest ning tõusis üles surnuist. Kuna me ei ole seda välja teeninud, siis saame vaid igal hetkel olla  tänulikud Jumalale. Tänagem Loojat iga päev Tema ligioleku ja hoidmise eest.

Olgem hoolivad. Tänulikkust saame väljendada ka sellega, et nii nagu Jeesus märkas ja aitas abivajajaid, aitame meiegi neid, kes vajavad abi, kinnitust ja julgustust oma eluteel.

Olgem head. Liiga palju on meie keskel kurjust. Iga halvasti öeldud sõna või mitte hooliv tegu, ka hea tegematajätmine, annab hoogu selleks, et headust jääb vähemaks ja kurjust on rohkem. Jumal on hea ja Tema omadeks saanutena olgem meiegi head.

Olgem rõõmsad. Olles kogenud Jumala armastust ja headust, on põhjust olla rõõmsad. Meie elus on hetki, mil kurvastame ja oleme õnnetud, kuid ka neil hetkedel teame, et Tema hoiab meid oma peopesa kumeruses. See teadmine teeb meid rõõmsaks.

Olgem Jumala lapsed. Meil on hea Taevane Isa. Tema lapsena võime käia selles maailmas ja kord, kui tuleb ka siit lahkuda, võime rahus minna teadmises, et Issand ise hoiab ja õnnistab meid ikka ja alati.

Rahulikku Vaikset Nädalat ja õnnistatud Ülestõusmispühi teile kõikidele.

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top