Meie Jumala südamliku halastuse läbi, tuleb meile päikesetõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, see suunab meie jalgu rahuteele. Lk 1:78–79

Nende sõnadega annab prohvet Sakarias Jeruusalemma rahvale edasi Issandalt saadud rõõmusõnumi. Peagi on maailma oodata kedagi, kelle sündi võib võrrelda päikesetõusuga. Koiduga algab uus päev, Jeesus Kristuse tulekuga algas maailmas uus ajastu. Tema poolt toodud maailmavaates on au sees arm, andestus, tasadus, südamepuhtus, armastus, hoolivus, halastus. Tema sõnad ja teod olid alati kooskõlas Jumala sõnaga ning igas elusituatsioonis jäi ta peremeheks. Ka kiusajate poolt kavalalt üles seatud püünised ei saanud teda kätte. Kõik see annab meile teada Kristuse vaimsest üleolekust ja tema hingeelu võrratust rikkusest.

Ristiusus, mille rajas Jeesus Kristus, saavutatakse uus vahekord Jumalaga. Sellesse ühendusse jäädes ja usus edasi arenedes jõutakse endas peituvate puuduste ning tehtud pattude äratundmiseni. Äratundmisrõõmust ajendatuna hakatakse otsima kõrgemaid hingelisi väärtusi ning Jumala poolt inimesele kingitud elu sügavamat mõtet. Selle mõtte leidmisel saab igaühele osaks võrratu hingeelu rikkus ja senitundmatu rõõm ning rahu. 

Inimese hing saab ainult usu läbi õige suuna, õpetas Kristus. Usk valgustab inimese vaimu, juhatades teda arukalt käituma maises maailmas ja juhatab kätte teeraja jõudmaks teispoolsesse maailma.

Rahulikku advendiaega ja andku päiksetõus kõrgustest valgust ja hingesoojust teie eluteele. Jumalikele väärtustele rajatud eluhoiakuga, mida õpetas Jeesus Kristus, osatakse ja suudetakse hoida harmooniat sootsiumis ja tasakaalu töö- ning pereelus.

 

Scroll to Top