Üks Issand, üks usk, üks ristimine (Ef 4:5). Tiit Zeiger

Südamest armastatud kaasrändurid!

Issand on heast ja armulisest tahtest kinkinud inimesele elu ja Jumal pakub talle võimaluse alustada rännakut kahe igaviku – sünni ja surma – vahele jääval perioodil. Elu on Jumala püha and ja inimene vastutab Tema ees selle õige kasutamise eest. Inimene saab ristimises osa jumalikust Vaimust, et elus õigesti toimida ja mõista elu eksistentsi.  Elu rännakul tuleb inimesel otsustada, kellele ta tahab kuuluda. Kuuletudes Jumala Vaimu juhtimisele käitub inimene elus loodupärasena – Jumala tahte kohasena. Ta armastab Jumalat üle kõige ja ligimest nagu iseennast. Kuuletudes oma mina juhtimisele käitub inimene loomupärasena ja Jumalik tahe jääb talle võõraks.  

Ilma Issandat tundmata võib inimene kasutada oma võimeid ja positsiooni teiste elude hävitamiseks. Selle  kuu 14. päeval langetame pea, et mälestada kõiki kaasrändajaid, kes olid erinevate küüditamiste ohvrid.  Igasugune elu hävitamine mistahes tegevuses on Jumala tahte vastane tegu. Inimene hüljates sünnijärgselt kaasa antud loodupärase kõlbluse, käitub ta edaspidi oma loomupäraselt. Inimeste loomupärases käitumises avalduvad sageli minakesksed ja vägivallale suunatud teod.

Samuti kutsus Ristija Johannes Jumala tahtega vastuollu läinud rahvast meeleparandusele. Nõnda valmistas ta patuseid ette Lunastaja armu vastu võtmiseks.  Patte tunnistavale inimesele saab ainult Kristus olla edaspidi abiks ja kustutada inimese süü Jumala ees. Jeesusele Kristusele teed valmistanud prohveti sündimise püha tähistab ristirahvas 24. juunil. 

Usus avab Jumal inimese silmad mõistmaks Kristuse sündi, Tema elu ja ülestõusmist. Ainult evangeeliumi vahendusel mõistame, et Jeesus Kristus oli tõeline Jumal ja tõeline inimene. „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust  nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.“ Jh 1:14 Ta tuli loomupärast ehk langusjärgset inimest tagasi võitma püsivasse osadusse Jumalaga. 

Et Jumalale tagasivõidetud inimene ei kaotaks taas elu mõtte orientiiri ega satuks kiusatuste meelevalda, vajab inimene igapäevaselt Jumala armu ja abi, nõuannet ja juhatust. Jumalik nõuanne maailmas rändavale inimesele on avaldatud Sõnas ehk Piiblis, mis on kätte saadav igale inimesele. Kristuse taevaminemise järel  jätkab Tema tegevust maailmas Püha Vaim, kes ühtlasi aitab teha inimesele Jumala Sõna elavaks ja arusaadavaks.  

Püha Vaim valatakse kõikide inimeste peale, kes usuvad Jeesusesse Kristusesse. Kristlik kogudus sündis Jeesuse järelkäijate ühendusest, millest kujunes aja jooksul välja kirik. Kirik ei ole suletud ring usklikele, vaid avatud kogu maailmale, edastades evangeeliumit ja täites selliselt talle antud misjoniülesannet. Nelipühal toimus Püha Vaimu väljavalamine. Sellel päeval tähistab ristirahvas kristliku kiriku sünnipäeva.  

Palume Püha Vaimult tarkust, et oskaksime tähele panna Jumala kutset, elada maailmas üksteist armastades ja ühises osaduses põimida rahusideme ümber Jumala loodud maailma.

Rõõmsat ja tundeküllast Nelipüha

Koguduse diakon Tiit Zeiger

Scroll to Top